Asistenca

Novice

Glavne prednosti sklenitve partnerstva s špedicijo, špediterjem oz. špediterskim podjetjem

Glavne prednosti sklenitve partnerstva s špedicijo, špediterjem oz. špediterskim podjetjem

-         Špediter oz. špedicija ima dostop do mreže ponudnikov storitev (transportna podjetja, ladjarji, železnice, project cargo, etc.), njegova ekspertna znanja pri dostavi blaga, pa lahko izkoristite v korist logističnih potreb lastnega podjetja.

-         Špediterji oz. špedicije so podjetja, ki s svojim strokovnim znanjem na področju carinske in davčne zakonodaje pomagajo pri izbiri optimalnega carinskega postopka. Primer: Oprostitev plačila DDV ob uvozu iz tretjih držav, kadar je blago namenjeno v drugo državo EU. Zaradi visokih vrednostih blaga oz. pošiljk, so si mnogi uvozniki ob posluževanju klasičnega carinskega postopka 40, morali likvidna sredstva za poravnavo DDV ob uvozu zagotavljati celo z najemom kreditov, kar pa je včasih ob neodzivnosti bančnega sistema zelo drago in zamudno. Uvozniki iz tretjih držav si pomagajo s carinskim postopkom 42. S tem lahko drastično izboljšajo svoj denarni tok.

-         Zaradi dolgoletnega sodelovanja in velikega števila dostav, lahko špediter oz. špedicija pri svojih ponudnikih pod prevoznikih in ladjarjih pridobi boljše cenovne pogoje. V sodelovanju s špedicijo oz. špediterjem tako ob istih pogojih dostave zmanjšujete transportne stroške.  Špediter oz. špedicija vam optimizira transportne stroške podjetja, s pomočjo iskanja najugodnejše poti, pavšalne cene, trdne kalkulacije, s pomočjo zbirnikov, dobljenimi popusti, etc.


-         Špediterji  razpolagajo z ekspertnimi znanji na področju carinske in davčne zakonodaje, poznavanje incoterms (angl. »International Commerce Terms«) oz. zbirke tipskih pogodbenih klavzul o transportu blaga, etc.

-         Prednosti sodelovanja s špediterji oz. špedicijo se nanaša tudi na prednosti pri distribuciji: koriščenje špediterskih skladišč, koriščenje tujih skladišč, svetovanje pri sklepanju pogodb, etc.

-         Partnerstvo s špediterskim podjetjem vam nudi tudi možnost koriščenja uvoznih in tranzitnih bančnih garancij špediterskega podjetja.

-         Ko špediterju zaupate carinsko  in/ali davčno zastopanje imate s tem možnost odloga plačila carinskih in davčnih dajatev. 

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr