Asistenca

Novice

!BREXIT!

Ste uvozno ali izvozno povezani z GB? Se vam ob mislih na BREXIT stemni pred očmi?

!BREXIT!

 

 

Zaradi številnih vprašanj naših poslovnih partnerjev, ki so uvozno ali izvozno povezani z Združenim kraljestvom, smo za vas pripravili kratka pojasnila z namenom lažje priprave na izstop GB iz EU.

 

BREXIT - Priprava na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT

 

 

Združeno kraljestvo je Svet Evropske unije uradno obvestilo o odločitvi izstopa iz Evropske  unije 29.marca 2017. Skladno s 50.členom Pogodbe o Evropski uniji Združeno kraljestvo dve leti po uradnem obvestilu preneha s članstvom.

 

Način izstopa Združenega kraljestva je odvisen od tega, ali bo iz Evropske unije izstopilo z dogovorom ali brez dogovora.

 



 

Izstop v primeru sklenjenega dogovora:

V primeru, da Združeno kraljestvo in Evropska unija skleneta dogovor o izstopu, bo po 29.marcu 2019 v veljavi prehodno obdobje do konca leta 2020. V prehodnem obdobju bo Združeno kraljestvo še naprej spoštovalo pravila carinske unije in enotnega trga. To pomeni, da bo pretok blaga in storitev prost.

 

 

Izstop brez sklenjenega dogovora:

Če Združeno kraljestvo in Evropska unija ne dosežeta dogovora o izstopu, prehodno obdobje ne bo obstajalo. To pomeni, da bo Združeno kraljestvo 30.marca 2019 postalo »tretja država«.

 

Blago, ki bo iz Evropske unije izneseno v Združeno Kraljestvo ter blago, ki bo v Evropsko unijo vneseno iz Združenega kraljestva, bo predmet carinske obravnave:

-          Predmet carinskega nadzora,

-          Predmet carinske kontrole,

-          Predmet carinskih dajatev, ki nastanejo pri uvozu.

 

  

V primeru izstopa brez dogovora, gospodarski subjekti Evropske unije morajo biti pozorni na sledeče:

 

-          Uvoz blaga:

Blago, ki bo prihajalo v Evropsko unijo iz Združenega kraljestva, se bo uvozno carinilo, obračunane bodo carinske dajatve in DDV.

 

-          Izvoz blaga:

Blago, ki se bo pošiljalo v Združeno kraljestvo, se bo izvozno ocarinilo in bo oproščeno plačila DDV.

 

-          Prepovedi in omejitve:

V primeru prepovedi in omejitev za blago, ki je predmet trgovanja z Združenim kraljestvom, bo  potrebno pridobiti dovoljenja. Vsa dovoljenja za blago, ki je predmet prepovedi in omejitev, ki so bila izdana v Združenem kraljestvu, prenehajo veljati v Evropski uniji

 

-          Poreklo blaga:

Od datuma izstopa za Združeno kraljestvo ne bodo več v veljavi sporazumi o prosti trgovini ter avtonomni ukrepi. Blago s poreklom iz Združenega kraljestva se bo obravnavalo kot blago brez porekla, kumulacija s tem blagom ne bo mogoča.

 

-          Trošarinsko blago:

Trošarinsko blago, ki se bo gibalo med carinskim območjem Združenega kraljestva in Evropske unije, se ne bo več obravnavalo kot gibanje med državami članicami z odlogom plačila trošarine (EMCS sistem), pač pa bo podleglo carinskim formalnostim. Za trošarinsko blago, ki se bo izvozilo iz Združenega kraljestva, bo nastala trošarinska obveznost pri uvozu. Za trošarinsko blago, ki se bo izvažalo v Združeno kraljestvo, bo nadzor potekal od odpremnega trošarinskega skladišča do urada izstopa iz Evropske unije

 

 

 

Ekipa RCM vam je na voljo!

          info@rcm.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezava:

-          Več na: BREXIT

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr