Asistenca

Informacije glede uvoza/izvoza med EU in Veliko Britanjo po Brexitu

KAKO BO POTEKAL UVOZ/IZVOZ med EU in VELIKO BRITANIJO PO BREXITU?

V podjetju RCM, d.o.o. smo za vse slovenske uvoznike in izvoznike pripravili ključne informacije na enem mestu, ki zadevajo poslovanje z Veliko Britanijo po odhodu iz Evropske unije. 

 

Kot ste seznanjeni je Združeno kraljestvo s prvim januarjem 2021 zapustilo enotni trg in carinsko unijo. S tem namenom je stopil v veljavo nov trgovinski sporazum, ki za podjetja prinaša naslednje temeljne spremembe: 

 1. Carinski postopki/administracija.
 2. Kvot tudi po 01.01.2021 ne bo.
 3. Blago s poreklom iz ZK/EU ne bo podvrženo plačilu carinskih dajatev ob predložitvi dokazil o poreklu.
 4. Prost pretok delovne sile je ukinjen.
 5. Avtomatično priznanje poklicnih kvalifikacij se ukine.
 6. Ni dogovora o priznavanju enakih standardov in subvencij. 

Na tej povezavi se nahaja dokument Carinski vidik Sporazuma Evropske Unije in Združenega kraljestva.


Brexit - informacije o poslovanju

 

 

Pretok blaga: carinskih dajatev bodo oproščeni izdelki ZK/EU izvora

 • Carinskih dajatev in kvot tudi v prihodnje v medsebojnem trgovanju ne bo, če bodo podjetja dokazala, da blago v pretežnem delu izvira iz ZK ali EU.
 • Ničelne carine veljajo za izdelke, ki so izdelani v EU oziroma ZK. V splošnem velja, da če so v proizvodnji proces vključeni proizvodi iz tretjih držav, bo carine oproščeno blago, ki ima v zadnji predelavi/obdelavi najmanj 60 % porekla iz EU ali ZK.
 • Deleži za različne produkte so različni.
 • Podjetja lahko preverite ali ste obvezani plačati carinske dajatve za svoje izdelke na spletni strani www.gov.uk/trade-tariff.

 

Pretok blaga: pripravite se na carinske postopke in morebitno kontrolo na meji

 • Uvedena bo mejna kontrola na britanskem otoku (sukcesivno od jan-junija 2021 preko različnih carinskih kontrol na Otoku).
 • Britanska vlada je že objavila podrobnosti glede carinskih postopkov na meji na BorderOperatingModel. 

 

Pretok blaga: pravila določanja porekla blaga

Pravila preferencialne obravnave določa trgovinski sporazum. Preferencialne obravnave je deležno blago, ki izvira iz EU ali ZK glede na 4 ključne kriterije:

 • V celoti pridelano/pobrano v ZK/EU (velja zlasti za kmetijske pridelke).
 • Sprememba tarifne številke (npr. obdelava aluminija v avtomobilski motor).
 • Sprememba dodane vrednosti/kumulacija (vsaj 50% povečanje vrednosti ob zadnji obdelavi/predelavi izdelka).
 • Proces obdelave/predelave mora potekati v ZK/EU (npr. pri kemikalijah mora kemični proces steči v trgih EU ali ZK).Transport v Veliko Britanijo

 • Kontrole ne bodo le ob mejah, ampak na točkah po celi VB.
 • Ne bo več neomejene kabotaže (nove omejitve).

Dodatne informacije:

 

Za več informacij smo za vas na voljo na:

 

Prav tako pa vam je na voljo spletna stran FURS. FURS je v povezavi z izstopom Združenega kraljestva izvedel številne aktivnosti in oblikovala posebno spletno stran, kjer so podane zelo natančne informacije o izvajanju carinskih formalnosti med EU in ZK po 01.01.2021.

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/izstop_zdruzenega_kraljestva_iz_evropske_unije_brexit/

 

Prijazen pozdrav in ostanite zdravi!

Ekipa RCM

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr
Sodobni carinsko skladiščni center v OIC Hrpelje v Kozini na površini z več kot 15.000 m².