Asistenca

Novice

Poznate pravne vire v špediciji?

Poznate pravne vire v špediciji?

Danes za vas pišemo o pravnih virih na področju špediterskega posla. 

Najpomembnejši pravni viri v špediciji so: 

  1. Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (ZICZEU),
  2. Obligacijski zakonik (OZ) ureja področje špedicijske pogodbe, skladiščne pogodbe in zavarovalne pogodbe.
  3. Splošni pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije (SPPMŠ). S špedicijsko pogodbo se špediter zavezuje, da bo za prevoz določene stvari sklenil v svojem imenu na račun naročitelja prevozno pogodbo in druge za to potrebne pogodbe ter opravil druge običajne posle in dejanja, naročitelj pa se zavezuje, da mu bo za to dal določeno plačilo. 

 

Finančna uprava Republike Slovenije je vse carinske predpise zbrala na enem mestu.

Tako so pravni viri na področju carinskega poslovanja zbrani na spodnji povezavi: https://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/carinski_predpisi/#c1496

 

Za vse informacije je za vas na voljo tudi v vročih poletnih mesecih!

RCM Team

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr
Novosti glede poslovanja z Veliko Britanijo po odhodu iz EU