Asistenca

Carinski postopek 40

Uvozno carinjenje - Carinski postopek 40

Uvozno carinjenje blaga po postopku 40 pomeni sprostitev blaga v prost promet za domačo uporabo ob plačilu carinskih dajatev, DDV-ja in drugih dajatev (antidumpingške dajatve, kmetijske dajatve, trošarine, DMV).

 V kolikor se pošiljka uvozno carini na ozemlju države, v katero je namenjena, se ob sprostitvi v prost promet morajo plačati vse dajatve, da bi uvoznik lahko prosto razpolagal z blagom.

V primeru, da imajo pošiljke preferencialno poreklo, se lahko ocarinijo po znižani stopnji – stopnji prosto. To pomeni, da ni potrebno plačati carinskih dajatev, ampak se ob uvozu poravna samo DDV. Preferencialno poreklo se lahko dokazuje na različne načine:

 • z obrazcem EUR.1,
 • z izjavo izvoznika na računu ali
 • z izjavo pooblaščenega izvoznika na računu.

Prednosti carinskega postopka 40

 • po končanem postopku carinjena uvoznik prosto razpolaga z blagom;
 • možnost carinjenja na podlagi poenostavitev (HU);
 • možnost koriščenja uvozne garancije našega podjetja;
 • Način plačila DDV – MOŽNOST SAMOOBDAVČITVE – NOVO

  • na osnovi sprememb v davčni zakonodaji imajo uvozniki, ki so davčni zavezanci in so registrirani za namene DDV v Sloveniji možnost poenostavitve obračunavanja DDV pri uvozu
  • v tem primeru se DDV od uvoza blaga izkaže v obračunu DDV in plača v roku, v katerem mora davčni zavezanec predložiti obračun DDV.

Slabosti carinskega postopka 40

 • zagotovitev razpoložljivih likvidnih sredstev za financiranje carinskih dajatev in DDV-ja.

 

Obveznosti udeležencev:

Uvoznik

 • veljavni EORI in davčna številka;
 • pooblastilo za carinsko zastopanje špediterju;
 • premostitev plačila uvoznih dajatev preko lastne garancije ali garancije špediterja.

Prevoznik

 • pravilno izpolnjen CMR, iz katerega je razvidno, kam je namenjena pošiljka in kdo je končni koristnik.

Špediter

 • dokumentarna kontrola;
 • preverjanje veljavnosti davčne številke in EORI številke;
 • priprava uvozne dokumentacije;
 • založena sredstva (garancija).

 

Preverjanje veljavnosti EORI 


Preverjanje veljavnosti ID za DDV  

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr