Asistenca

Carinski postopek 40

Uvozno carinjenje - Carinski postopek 40

Uvozno carinjenje blaga po postopku 40 pomeni sprostitev blaga v prost promet za domačo uporabo ob plačilu carinskih dajatev, DDV-ja in drugih dajatev (antidumpingške dajatve, kmetijske dajatve, trošarine, DMV).

 V kolikor se pošiljka uvozno carini na ozemlju države, v katero je namenjena, se ob sprostitvi v prost promet morajo plačati vse dajatve, da bi uvoznik lahko prosto razpolagal z blagom.

V primeru, da imajo pošiljke preferencialno poreklo, se lahko ocarinijo po znižani stopnji – stopnji prosto. To pomeni, da ni potrebno plačati carinskih dajatev, ampak se ob uvozu poravna samo DDV. Preferencialno poreklo se lahko dokazuje na različne načine:

 • z obrazcem EUR.1,
 • z izjavo izvoznika na računu ali
 • z izjavo pooblaščenega izvoznika na računu.

Prednosti carinskega postopka 40

 • po končanem postopku carinjena uvoznik prosto razpolaga z blagom;
 • možnost carinjenja na podlagi poenostavitev (HU);
 • možnost koriščenja uvozne garancije našega podjetja;
 • Način plačila DDV – MOŽNOST SAMOOBDAVČITVE – NOVO

  • na osnovi sprememb v davčni zakonodaji imajo uvozniki, ki so davčni zavezanci in so registrirani za namene DDV v Sloveniji možnost poenostavitve obračunavanja DDV pri uvozu
  • v tem primeru se DDV od uvoza blaga izkaže v obračunu DDV in plača v roku, v katerem mora davčni zavezanec predložiti obračun DDV.

Slabosti carinskega postopka 40

 • zagotovitev razpoložljivih likvidnih sredstev za financiranje carinskih dajatev in DDV-ja.

 

Obveznosti udeležencev:

Uvoznik

 • veljavni EORI in davčna številka;
 • pooblastilo za carinsko zastopanje špediterju;
 • premostitev plačila uvoznih dajatev preko lastne garancije ali garancije špediterja.

Prevoznik

 • pravilno izpolnjen CMR, iz katerega je razvidno, kam je namenjena pošiljka in kdo je končni koristnik.

Špediter

 • dokumentarna kontrola;
 • preverjanje veljavnosti davčne številke in EORI številke;
 • priprava uvozne dokumentacije;
 • založena sredstva (garancija).

 

Preverjanje veljavnosti EORI 


Preverjanje veljavnosti ID za DDV  

Oglejte si tudi...

Carinski postopek 42

Carinski postopek 42

Preberi več
Izvozno carinjenje

Izvozno carinjenje

Preberi več
Tranzitni postopek

Tranzitni postopek

Preberi več
Carinski pojmi EU

Carinski pojmi EU

Preberi več

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr
Sodobni carinsko skladiščni center v OIC Hrpelje v Kozini na površini z več kot 15.000 m².