Asistenca

Carinski postopek 42

Uvozno carinjenje - Carinski postopek 42

Za blago, ki je uvoženo in sproščeno v prost promet v državi članici, se DDV plača v tej državi članici. V primeru, da je ob uvozu že gotovo, da je uvoženo blago namenjeno v drugo državo članico, se DDV plača/obračuna v končni namembni državi članici. Gre za oprostitev plačila DDV-ja ob uvozu na podlagi tega, da uvozu sledi davkov oproščena dobava znotraj Evropske skupnosti ali prenos blaga v drugo državo članico.

Ta postopek je znan pod imenom „carinski postopek 42“. Uvoznik blaga mora v takšnih primerih v polje 37 enotne upravne listine vpisati šifro, ki se začne z 42. To pomeni, da gre pri uvozu za „hkratni vnos v domačo porabo in sprostitev v prosti promet za blago, ki je oproščeno DDV-ja v okviru davčne dobave v drugo državo članico“.

Postopek 42 se dovoli, če so v deklaraciji navedeni:

 • slovenska identifikacijska številka za DDV prejemnika iz polja 8 EUL (ki se navede pod šifro Y040) ali njegovega davčnega zastopnika (ki se navede pod šifro Y042);
 • identifikacijska številka za DDV prejemnika blaga iz druge države članice (ki se navede pod šifro Y041);
 • dokaz, da bo blago zapustilo območje Republike Slovenije in bo šlo v drugo državo članico (prevozna listina ali izjava o odpremi blaga v drugo državo članico).

Ob uvozu mora biti že gotovo, da je blago namenjeno za prevoz iz države članice uvoza v drugo državo članico. Razvidno mora biti iz dokumentov, ki spremljajo pošiljko (uvoznega računa in transportnega dokumenta).

Prednosti carinskega postopka 42

 • oprostitev plačila DDV-ja; ob vstopu v EU se poravnajo samo morebitne carinske dajatve.
 • vpliv na denarni tok uvoznika: uvoznik ob uvozu potrebuje likvidna sredstva zgolj za poravnanje morebitnih carinskih dajatev, ne pa tudi likvidnih sredstev za poravnanje DDV-ja.
 • možnost izvedbe carinskega postopka na podlagi poenostavitev (HU).

 

Obveznosti udeležencev:

Uvoznik

 • veljavna EORI številka in ID za DDV;
 • pooblastilo za carinsko in davčno zastopanje špediterju;
 • posredovanje dodatne dokumentacije na zahtevo špediterja;
 • ob uvozu mora zahtevati carinjenje po postopku 42;
 • iz uvoznega računa mora biti razvidno, kam je namenjena pošiljka in kdo je končni koristnik;
 • iz CMR dokumenta mora biti razvidno, kam je namenjena pošiljka in kdo je končni koristnik - izpolnjeno polje 2 in 3;
 • samoobdavčitev v svoji državi.

Prevoznik

 • pravilno izpolnjen CMR, iz katerega je razvidno, kam je namenjena pošiljka in kdo je končni koristnik;
 • pošiljke ne sme pretovoriti ali iztovoriti med potjo, mora se dostaviti v drugo državo članico;
 • vrniti špediterju CMR s potrdilom prevzema končnega koristnika.

Špediter

 • preveri, ali je iz spremljajočih dokumentov razvidno, da se pošiljka dobavlja v drugo državo članico - dokumentarna kontrola;
 • preveri veljavnost davčne in EORI številke;
 • pripravi uvozno dokumentacijo, zahteva postopek 42 ter oprostitev plačila DDV-ja;
 • enkrat mesečno odda rekapitulacijsko poročilo davčnim organom.

Preverjanje veljavnosti številke EORI


VIES VAT number validation

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr