Asistenca

Carinski postopek 42

Uvozno carinjenje - Carinski postopek 42

Za blago, ki je uvoženo in sproščeno v prost promet v državi članici, se DDV plača v tej državi članici. V primeru, da je ob uvozu že gotovo, da je uvoženo blago namenjeno v drugo državo članico, se DDV plača/obračuna v končni namembni državi članici. Gre za oprostitev plačila DDV-ja ob uvozu na podlagi tega, da uvozu sledi davkov oproščena dobava znotraj Evropske skupnosti ali prenos blaga v drugo državo članico.

Ta postopek je znan pod imenom „carinski postopek 42“. Uvoznik blaga mora v takšnih primerih v polje 37 enotne upravne listine vpisati šifro, ki se začne z 42. To pomeni, da gre pri uvozu za „hkratni vnos v domačo porabo in sprostitev v prosti promet za blago, ki je oproščeno DDV-ja v okviru davčne dobave v drugo državo članico“.

Postopek 42 se dovoli, če so v deklaraciji navedeni:

 • slovenska identifikacijska številka za DDV prejemnika iz polja 8 EUL (ki se navede pod šifro FR1) ali njegovega davčnega zastopnika (ki se navede pod šifro FR3);
 • identifikacijska številka za DDV prejemnika blaga iz druge države članice (ki se navede pod šifro FR2);
 • dokaz, da bo blago zapustilo območje Republike Slovenije in bo šlo v drugo državo članico (prevozna listina ali izjava o odpremi blaga v drugo državo članico).

Ob uvozu mora biti že gotovo, da je blago namenjeno za prevoz iz države članice uvoza v drugo državo članico. Razvidno mora biti iz dokumentov, ki spremljajo pošiljko (uvoznega računa in transportnega dokumenta).

Prednosti carinskega postopka 42

 • oprostitev plačila DDV-ja; ob vstopu v EU se poravnajo samo morebitne carinske dajatve.
 • vpliv na denarni tok uvoznika: uvoznik ob uvozu potrebuje likvidna sredstva zgolj za poravnanje morebitnih carinskih dajatev, ne pa tudi likvidnih sredstev za poravnanje DDV-ja.
 • možnost izvedbe carinskega postopka na podlagi poenostavitev (HU).

Obveznosti udeležencev:

Uvoznik

 • veljavna EORI številka in ID za DDV;
 • pooblastilo za carinsko in davčno zastopanje špediterju;
 • posredovanje dodatne dokumentacije na zahtevo špediterja;
 • ob uvozu mora zahtevati carinjenje po postopku 42;
 • iz uvoznega računa mora biti razvidno, kam je namenjena pošiljka in kdo je končni koristnik;
 • iz CMR dokumenta mora biti razvidno, kam je namenjena pošiljka in kdo je končni koristnik - izpolnjeno polje 2 in 3;
 • samoobdavčitev v svoji državi.

Prevoznik

 • pravilno izpolnjen CMR, iz katerega je razvidno, kam je namenjena pošiljka in kdo je končni koristnik;
 • pošiljke ne sme pretovoriti ali iztovoriti med potjo, mora se dostaviti v drugo državo članico;
 • vrniti špediterju CMR s potrdilom prevzema končnega koristnika.

Špediter

 • preveri, ali je iz spremljajočih dokumentov razvidno, da se pošiljka dobavlja v drugo državo članico - dokumentarna kontrola;
 • preveri veljavnost davčne in EORI številke;
 • pripravi uvozno dokumentacijo, zahteva postopek 42 ter oprostitev plačila DDV-ja;
 • enkrat mesečno odda rekapitulacijsko poročilo davčnim organom.

Preverjanje veljavnosti številke EORI


VIES VAT number validation

Carinsko skladišče Kozina

Carinsko skladišče - Obrtno industrijska cona Hrpelje v Kozini

Sodobni logistični center na površini z več kot 20.000 m².

Od tega kar 5.000 m² zaprtih skladiščnih prostorov, namenjenih posebej za potrebe carinskega skladiščenja.

Preberite več o tem...

Oglejte si tudi...

Carinski postopek 40

Carinski postopek 40

Preberi več
Izvozno carinjenje

Izvozno carinjenje

Preberi več
Tranzitni postopek

Tranzitni postopek

Preberi več
Carinski pojmi EU

Carinski pojmi EU

Preberi več

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr
Sodobni carinsko skladiščni center v OIC Hrpelje v Kozini na površini z več kot 15.000 m².