Asistenca

Izvozno carinjenje

Izvozno carinjenje

Izvozno carinjenje blaga pomeni odpremo blaga iz območja Evropske skupnosti v tretje države. Omogoča, da skupnostno blago zapusti Evropsko skupnost. Izvoz zajema uporabo izstopnih formalnosti vključno z ukrepi trgovinske politike, po potrebi tudi izvoznih dajatev.
Carinjenje se vrši za kateregakoli izvoznika iz celotne EU in ni omejeno s krajevno pristojnostjo.

V primeru, da imajo pošiljke preferencialno poreklo, se ob izvozu izda obrazec EUR.1, kar prejemnikom omogoča carinjenje po znižani stopnji.


Prednosti izvoznega carinskega postopka

  • postopek se izjava na izstopni točki iz EU;
  • možnost carinjenja na podlagi poenostavitev (HI).

 

Obveznosti udeležencev:

Izvoznik

  • veljavni EORI in davčna številka;
  • pooblastilo za carinsko zastopanje špediterju;
  • po potrebi pooblastilo za izstavitev EUR.1.

Prevoznik

  • pravilno izpolnjen CMR, iz katerega je razvidno, kdo je pošiljatelj in kam je namenjena pošiljka.

Špediter

  • dokumentarna kontrola;
  • preverjanje veljavnost davčne številke in EORI številke;
  • priprava izvozne dokumentacije.


Preverjanje veljavnosti EORI številke 


Preverjanje veljavnosti ID za DDV 

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr