Asistenca

Osnovni podatki

Vizija in poslanstvo

Vizija špedicije RCM d.o.o. je postopoma in vztrajno postati eden ključnih ponudnikov storitev na področju celovitih logističnih rešitev za potrebe mednarodnega okolja.


Špedicija RCM d.o.o. želi doseči kakovost storitev na najvišjem možnem nivoju. Z visoko stopnjo strokovnosti ter z učinkovitim povezovanjem s poslovnimi partnerji, podjetje stremi k oblikovanju dolgoročnega poslovnega sodelovanja, ki bo temeljilo na zaupanju in skupnem zadovoljstvu.

V podjetju si prizadevamo ustvarjati delovne pogoje, ki pripomorejo k zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu, saj se v podjetju zavedamo, da so zadovoljni in uspešni zaposleni ključ do uspeha podjetja.

 
RCM d.o.o.

Politika kakovosti podjetja RCM, d.o.o.

Kakovost je naša vsakdanja spremljevalka in zadeva vsa področja delovanja podjetja RCM d.o.o., od same izvedbe storitev, do sistematičnega vodenja podjetja in zagotavljanja izvajanja strategije podjetja. Z visoko stopnjo strokovnosti ter z učinkovitim povezovanjem s poslovnimi partnerji, podjetje stremi k oblikovanju dolgoročnega poslovnega sodelovanja, ki temelji na zaupanju in skupnem zadovoljstvu. V podjetju si prizadevamo ustvarjati delovne pogoje, ki pripomorejo k zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu, saj se v podjetju zavedamo, da so zadovoljni in uspešni zaposleni ključ do uspeha podjetja.

Podjetje RCM d.o.o. je svojo zavezanost k kakovosti delovanja izkazalo s pridobitvijo certifikata AEO – za carinske poenostavitve, Pooblaščeni gospodarski subjekt. Program AEO Evropske unije je del svetovne pobude, da se zagotovi varnost celotne dobavne verige. Certifikat AEO podjetju omogoča ugodnejši položaj pri uporabi poenostavljenih carinskih postopkov, predstavlja nižjo stopnjo tveganja v sistemu analize tveganja. Prav tako pa je podjetje RCM d.o.o. prepoznano kot varen in zanesljiv partner v mednarodni trgovini, ter ima zaradi razpolaganja s statusom AEO manj pregledov v postopkih carinjenja.
V podjetju RCM d.o.o. smo razvili sistem načrtovanja izvajanja storitev, ki je skladen s samo carinsko in davčno zakonodajo, internimi predpisi podjetja, certifikatom AEO, sistemom vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema varnega ravnanja z živili in krmo HACCP.

Naša kakovost se zrcali skozi več desetletno tradicijo na področju špediterskih storitev in v sami izvedbi storitev, ter v naši interni in eksterni komunikaciji, zaznavanju interesov okolja, kupcev, zaposlenih in lastnikov.
V podjetju se trudimo, da imajo zaposleni vedno stik z najnovejšimi logističnimi smernicami in zakonodajnimi spremembami. Naši strokovnjaki so deležni nenehnih internih in eksternih izobraževanj. Veliko truda vlagamo v notranjo motivacijo vsakega posameznika, ker želimo, da bi naši zaposleni izpolnjevali svoje osebne cilje hkrati z uresničevanjem ciljev in vizije celotnega podjetja.

 

Osnovni cilji, ki jih podjetje RCM d.o.o. zasleduje skozi zgodovino svojega poslovanja, so:

 • zagotavljanje storitev podjetja skladno z zakonodajo in zahtevami naših poslovnih partnerjev,
 • zagotavljanje visoke stopnje kakovosti izvedenih storitev, skladno s sistemom vodenja kakovosti ISO 9001:2015, zahtevami za vzdrževanje sistema Pooblaščenega gospodarskega subjekta AEO C in sistema varnega ravnanja z živili in krmo HACCP,
 • zavezanost k nenehnemu izboljševanju sistema vodenja kakovosti,
 • razumevanje konteksta organizacije za preprečitev tveganj in prepoznavanje priložnosti,
 • visoka stopnja strokovnosti in usposobljenosti pri izvajanju storitev,
 • zadovoljstvo vseh udeležencev podjetja, zunanjih in notranjih,
 • zadovoljstvo zaposlenih in pozitivna klima znotraj podjetja.

 

Vrednote podjetja

 • Kakovost – na vseh področjih delovanja podjetja.
 • Pripadnost - podjetju.
 • Gospodarnost - varčnost in previdnost pri porabi virov in sredstev.
 • Prilagodljivost in Odzivnost - prožnost, zmožnost spreminjati svoje odzive glede na nove okoliščine.
 • Zadovoljstvo – težnja k zadovoljevanju potreb vseh deležnikov (lastnikov, vodstva, zaposlenih, odjemalcev, državnih organov, etc.). - Spoštovanje in sodelovanje.

 

Zavedajoč se naše odgovornosti do odjemalcev (kupcev), dobaviteljev, zaposlenih, lastnikov podjetja, okolja, državnih organov in podjetja, RCM d.o.o. predpisuje naslednjih deset načel, ki omogočajo donosnost, ustrezno rast ter okoljsko in socialno odgovornost:

 1. voditeljstvo (usmerjanje in obvladovanje podjetja),
 2. zadovoljevanje potreb odjemalcev,
 3. nenehne izboljšave,
 4. zavezanost k stalnemu zmanjševanju količin odpadnih snovi in izpustov v okolje in zavezanost k preprečevanju onesnaževanja, nadomeščanje naravnih virov z obnovljivimi ter izpolnjevanje okoljske zakonodaje,
 5. upravljanje s premoženjem,
 6. obvladovanje tveganj,
 7. inovativnost,
 8. odgovornost do zaposlenih,
 9. odgovornost do družbene skupnosti,
 10. graditev ustvarjalnega dialoga.

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Osnovni podatki

RCM d.o.o., špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Nicina 13
SI-2391 Prevalje

Finančno računovodska služba

T: +386 2 87 50 242
F: +386 2 87 50 246
M: info@rcm.si
W: www.rcm.si

Dolgo ime RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja d.o.o.
Kratko ime RCM d.o.o.
Naslov Nicina 13
Pošta 2391 Prevalje
Matična številka 5689945000
Davčna številka SI48947270
Davčni zavezanec DA
Transakcijski račun SI56 022800254400761 - odprt pri NLB - SWIFT: LJBASI2X
Transakcijski račun SI56 101000048249638 - odprt pri Banki Koper - SWIFT: BAKOSI2X
Transakcijski račun SI56 29000005 0262347 - odprt pri UniCredit Bank - SWIFT: BACXSI22
Spedicija.hr
Sodobni carinsko skladiščni center v OIC Hrpelje v Kozini na površini z več kot 15.000 m².