Asistenca

Tranzitni postopek

Tranzitni postopek

Tranzitni postopek T1 je carinski postopek, ki omogoča, da se blago prepelje čez carinska območja, ne da bi bilo za to blago treba plačati uvozne dajatve.

Tranzitni postopek T2L dokazilo o skupnostnem statusu blaga (pošiljko mora čez države, ki niso članice EU spremljati še tranzitni dokument T1 (Srbija, Makedonija)).

Tranzitni postopek T2 notranji skupnostni tranzitni postopek (za blago, ki gre iz države članice EU v drugo državo članico EU - preko ozemlja tretjih držav - pri tem postopku je tranzitni dokument čez te države že zajet v postopku). 

Prednosti tranzitnega postopka

  • Tranzitni postopek omogoča dobavo blaga pod carinskim nadzorom do namembne carinarnice, kjer se preda v naslednjo carinsko uporabo (sprostitev v prost promet, pasivno oplemenitenje, aktivno oplemenitenje, carinsko skladiščenje).
  • Možnost odpremljanja na podlagi poenostavitev (PP).
  • Za naše stranke izdelamo dokumente tudi ponoči, čez vikend in na praznične dni - saj smo na RCM d.o.o., PE Gruškovje in PE Obrežje prisotni NON-STOP (24/7).


Obveznosti udeležencev:

Prevoznik

  • pravilno izpolnjen CMR, iz katerega je razvidno, kdo je pošiljatelj in kam je namenjena pošiljka;
  • carinski račun za blago;
  • ostali spremljajoči dokumenti (veterinarski certifikat, fitosanitarno spričevalo, varnostna listina).

Špediter

  • dokumentarna kontrola;
  • priprava tranzitnega dokumenta;
  • vloge za pregled (veterinarski, fitosanitarni, zdravstveni).


Carinsko svetovanje:
 Poslovnim partnerjem nudimo celovito podporo pri sodelovanju s carinskimi organi, pri vseh carinskih postopkih. Z ekipo strokovnjakov na področju carinskega poslovanja svetujemo pri uporabi carinskih predpisov, o poreklu blaga, pri uvrščanju blaga pri kombinirani nomenklaturi carinske tarife, na področju skladnosti CE regulative.

Carinski pregledi:
 V primeru carinskih pregledov s strani inšpekcijskih organov zagotavljamo našo prisotnost in hitro in učinkovito izpeljavo postopkov.

Sanitarne, tržne in fito kontrole:
 Skladno z dodatnim nadzorom pošiljk, uskladimo vso potrebno dokumentacijo za čim hitrejšo izpeljavo pregleda.

Posredno in neposredno zastopanje pri carinskih postopkih:
Uredba (EU) št. 952/2013, z dne 9. oktobra 2013, o carinskem zakoniku Unije, v 18. Členu določa, da lahko vsakdo imenuje zastopnika, ki zanj pri carinskih organih izvršuje opravila in formalnosti v skladu s carinskimi predpisi. Tako zastopanje je lahko neposredno ali posredno.

Stranke lahko svobodno urejajo medsebojna razmerja. Zastopnik lahko, če se stranki tako dogovorita, prenese svoje pooblastilo na drugega. Ne glede na civilnopravno ureditev razmerij med strankami pa v carinskih postopkih poteka pred carinskim organom zastopanje uvoznika (prejemnika iz polja 8 EUL) po enem posrednem ali neposrednem carinskem zastopniku.

Oglejte si tudi...

Carinski postopek 40

Carinski postopek 40

Preberi več
Carinski postopek 42

Carinski postopek 42

Preberi več
Izvozno carinjenje

Izvozno carinjenje

Preberi več
Carinski pojmi EU

Carinski pojmi EU

Preberi več

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr
Sodobni carinsko skladiščni center v OIC Hrpelje v Kozini na površini z več kot 15.000 m².