Asistenca

Špediterske storitve

Špedicija  RCM d.o.o. vam nudi celovite rešitve na področju posredovanja carinske dokumentacije. Za vas pripravimo dokumentacijo za potrebe uvoznega (carinski postopek 40 in carinski postopek 42) in izvoznega carinjenja, za potrebe tranzita blaga, TIR ter T2L.

 Svoje poslovne partnerje ažurno obveščamo o novostih s področja carinske in davčne zakonodaje.

 Nudimo vam strokovno pomoč pri:

  • carinskem posredovanju pri izvajanju carinskih postopkov (uvoz, izvoz, tranzit: T1, T2, T2L, TIR);
  • carinskem svetovanju;
  • carinskih pregledih;
  • veterinarskih, sanitarno – tržnih pregledih;
  • posrednem in neposrednem zastopanju pri carinskih postopkih (postopek 40, postopek 42);
  • poročanju Intrastat.

Uvozno carinjenje blaga - postopek 40

Uvozno carinjenje blaga - postopek 40 pomeni sprostitev blaga v prost promet za domačo uporabo ob plačilu carinskih dajatev, DDV-ja in drugih dajatev (antidumpingške dajatve, kmetijske dajatve, trošarine, DMV). V kolikor se pošiljka uvozno carini na ozemlju države, v katero je namenjena, se ob sprostitvi v prost promet morajo plačati vse dajatve, da bi uvoznik lahko prosto razpolagal z blagom.

V primeru, da imajo pošiljke preferencialno poreklo, se lahko ocarinijo po znižani stopnji – stopnji prosto. To pomeni, da ni potrebno plačati carinskih dajatev, ampak se ob uvozu poravna samo DDV. 

Več o carinskem postopku 40 >>


Uvozno carinjenje blaga - postopek 42

Za blago, ki je uvoženo in sproščeno v prost promet v državi članici, se DDV plača v tej državi članici. V primeru, da je ob uvozu že gotovo, da je uvoženo blago namenjeno v drugo državo članico, se DDV plača/obračuna v končni namembni državi članici, kar mora biti razvidno iz dokumentov, ki spremljajo pošiljko (uvozne fakture in transportnega dokumenta). V tem primeru gre za oprostitev plačila DDV-ja ob uvozu na podlagi tega, da uvozu sledi davkov oproščena dobava znotraj Evropske skupnosti ali prenos blaga v drugo državo članico. 

Več o carinskem postopku 42 >>


Izvozno carinjenje

Izvozno carinjenje blaga pomeni odpremo blaga iz območja Evropske skupnosti v tretje države. Omogoča, da skupnostno blago zapusti Evropsko skupnost. Izvoz zajema uporabo izstopnih formalnosti vključno z ukrepi trgovinske politike, po potrebi pa tudi izvoznih dajatev.

Carinjenje se vrši za kateregakoli izvoznika iz celotne EU in ni omejeno s krajevno pristojnostjo. V primeru, da imajo pošiljke preferencialno poreklo, se ob izvozu izda obrazec EUR.1, kar prejemnikom omogoča carinjenje po znižani stopnji. Izvozno carinjenje se opravi na osnovi izvozne fakture.

Več o izvoznem carinjenju >>


Tranzitni postopek

Tranzitni postopek je carinski postopek, ki omogoča, da se blago prepelje med dvema na carinskem območju ležečima krajema ali med več v tranzitni postopek udeleženimi državami, ne da bi bilo treba za blago plačati uvozne dajatve.

 V osnovi ločimo dve vrsti tranzitnih postopkov, ki temeljita na različnih pravnih podlagah:

Tranzitni postopek omogoča dobavo blaga pod carinskim nadzorom do namembne carinarnice, kjer se preda v naslednjo carinsko uporabo. Tranzitni dokument se izdela na vstopu v Evropsko skupnost.

Za tranzitni postopek potrebujemo carinsko fakturo, CMR dokument in ostale spremljajoče dokumente (veterinarski certifikat, fitosanitarno spričevalo, varnostna listina).

Možnost odpremljanja na podlagi poenostavitev (PP).

 Več o tranzitnem postopku >>

 


Oglejte si tudi...

Špediterske storitve

Špediterske storitve

Preberi več
Transportne storitve

Transportne storitve

Preberi več
Skladiščenje

Skladiščenje

Preberi več

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr
Sodobni carinsko skladiščni center v OIC Hrpelje v Kozini na površini z več kot 15.000 m².