Asistencija

Carinski postupak 40

Uvozno carinjenje - carinski postupak 40

Uvozno carinjenje robe u postupku 40 znači puštanje robe u slobodan promet za kućnu upotrebu po naplati carinskih pristojbi, PDV-a i ostalih naknada (pristojbi antidampinga, poljoprivrednih pristojbi, trošarina, poreza na motorna vozila).

 Ako je pošiljka ocarinjena na teritoriju zemlje za koju je namijenjena, sva davanja plaćaju se po puštanju u slobodni promet kako bi se uvozniku omogućilo slobodno raspolaganje robom.

Kad je pošiljka povlaštenog podrijetla, može biti ocarinjena po sniženoj stopi - slobodnoj stopi. To znači da nije potrebno platiti carinske pristojbe za uvoz, već samo PDV. Povlašteno podrijetlo može se dokazati na različite načine:

 • obrascem EUR.1,
 • izjavom izvoznika na fakturi ili
 • izjavom ovlaštenog izvoznika na fakturi.


Prednosti carinskog postupka 40

 • nakon postupka carinjenja uvoznik može slobodno raspolagati robom;
 • mogućnost carinjenja na temelju pojednostavljenja (HU);
 • mogućnost korištenja jamstava za uvoz naše tvrtke.;
 • Način plaćanja PDV-a – MOGUĆNOST SAMOOPOREZIVANJA – NOVO

  • na temelju izmjena u poreznim propisima, uvoznici koji su porezni obveznici te su registrirani za potrebe PDV-a u Sloveniji imaju mogućnost pojednostavljenja obračunavanja PDV-a prilikom uvoza
  • u tom je slučaju PDV od uvoza roba nužno iskazati u obračunu PDV-a i platiti ga u roku u kojemu je porezni obveznik dužan dostaviti obračun PDV-a.


Mane carinskog postupka 40

 • osiguranje raspoloživih likvidnih sredstava za financiranje carinskih pristojbi i PDV-a.

 

Obveze sudionika:

Uvoznik

 • važeći EORI broj i PDV ID broj;
 • odobrenje za carinjenje za špeditera;
 • prevladavanje plaćanja uvoznih pristojbi vlastitim jamstvima ili jamstvima špeditera.

Prijevoznik

 • pravilno popunjen CMR, koji pokazuje kamo pošiljka ide i tko je krajnji korisnik.

Špediter

 • provjera dokumentacije;
 • provjera valjanosti poreznog i EORI broja;
 • priprema dokumentacije za uvoz;
 • založena sredstva (jamstvo).

 

Provjera valjanosti EORI 


Provjera valjanosti PDV ID broja  

Nastojimo postići obostrano zadovoljstvo i ostvariti dugoročnu suradnju koja se temelji na
povjerenju pružanjem kvalitetnih usluga i visoke razine stručnosti.

Vjerujte nam!

Spedicija.hr
Carinsko skladište na Obrtničko-indtustrijskoj zoni Hrpelje u Kozini obuhvaća više od 15.000 m2.