Asistencija

Carinski postupak 42

Uvozno carinjenje - carinski postupak 42

Za robu koja se uvozi i stavlja u slobodan promet u državi članici, PDV se plaća u toj istoj državi. Ako je sigurno da je uvezena roba namijenjena za drugu državu članicu, PDV se plaća u državi članici koja je konačno odredište. Oslobođenje od PDV-a za uvoz na temelju činjenice da uvoz slijedi opskrba oslobođena od PDV-a u Europskoj uniji ili prijenos dobara u drugu državu članicu.

Ovaj postupak poznat je kao „carinski postupak 42“. U takvim slučajevima uvoznik mora unijeti kod koji počinje s 42 u polje 37 Jedinstvene carinske deklaracije. Takav uvoz podrazumijeva „istovremeni unos za kućnu upotrebu i slobodan protok robe oslobođene PDV-a u okviru porezne opskrbe u druge države članice“.

Postupak 42  je dopušten ako deklaracija sadrži sljedeće:

 • slovenski PDV identifikacijski broj primatelja u polju 8 JCD-a (treba ga navesti pod kodom Y040) ili njegovog poreznog zastupnika (treba ga navesti pod kodom Y042);
 • PDV identifikacijski broj primatelja robe iz drugih država članica (treba ga navesti pod kodom Y041);
 • dokaz da će roba napustiti teritorij Republike Slovenije i biti prevezena u drugu državu članicu (prijevozni dokument ili deklaracija o otpremi robe u drugu državu članicu).

Pri uvozu mora biti sigurno da je roba namijenjena prijevozu iz države članice uvoza u drugu državu članicu. To bi trebalo biti evidentirano u dokumentima koji prate pošiljku (uvozna faktura i provozni dokument).

Prednosti carinskog postupka 42

 • oslobođenje od PDV-a, pri ulasku u EU potrebno je podmiriti samo moguće carinske pristojbe.
 • utjecaj na novčani tijek uvoznika, po uvozu uvoznik treba likvidna sredstva samo za podmirenje carinske pristojbe, ali ne i za plaćanje PDV-a.
 • mogućnost obavljanja carinskog postupka na temelju pojednostavljenja.

 

Obveze sudionika:

Uvoznik

 • važeći EORI broj i PDV ID broj;
 • ovlaštenje špeditera za carinsko i porezno zastupanje;
 • podnošenje dodatne dokumentacije na zahtjev špeditera;
 • po uvozu mora zatražiti carinski postupak 42;
 • iz uvozne fakture mora biti jasno kamo je pošiljka isporučena i tko je krajnji korisnik;
 • iz CMR dokumenta mora biti jasno kamo je pošiljka isporučena i tko je krajnji korisnik – popunjena polja 2 i 3;
 • samooporezivanje u vlastitoj zemlji.

Prijevoznik

 • ispravno popunjen CMR koji pokazuje gdje je pošiljka isporučena i tko je krajnji korisnik ;
 • pošiljka se ne smije pretovariti ni istovariti tijekom putovanja, mora se dostaviti u drugu državu članicu;
 • vratiti CMR špediteru s potvrdom o preuzimanju krajnjeg korisnika.

Špediter

 • provjerava pokazuju li prateći dokumenti da pošiljka mora biti poslana u drugu državu članicu;
 • provjerava valjanost poreznog i EORI broja;
 • priprema uvoznu dokumentaciju; zahtijeva postupak 42 i oslobođenje od PDV-a;
 • jednom mjesečno podnosi rekapitulacijsko izvješće Poreznoj upravi.

Preverjanje veljavnosti številke EORI


VIES VAT number validation

Nastojimo postići obostrano zadovoljstvo i ostvariti dugoročnu suradnju koja se temelji na
povjerenju pružanjem kvalitetnih usluga i visoke razine stručnosti.

Vjerujte nam!

Spedicija.hr
Carinsko skladište na Obrtničko-indtustrijskoj zoni Hrpelje u Kozini obuhvaća više od 15.000 m2.