Asistencija

Kontakt

RCM d.o.o. špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Nicina 13
SI-2391 Prevalje

RCM d.o.o.

Kontaktirajte nas

Minimize
Upoznat sam s Izjavom o privatnosti.

Kontaktni podatki

Minimize
/
/
Generalni direktor

Dejan Sušnik

+386 2 87 50 245
/
+386 40 48 10 99
+386 2 87 50 246
/
/
Izvršna direktorica

Sandra Erker Haidar

+386 3 81 84 299
/
+386 41 252 849
+386 2 87 50 246
 
/
/
Prokurist

Ivan Sušnik

+386 2 87 50 244
/
/
+386 2 87 50 246
/
/
Voditeljica financijsko-računovodstvene službe

Karmen Stermec

/
+386 2 87 50 242
+386 41 690 761
+386 2 87 50 246
 
 
/
/
Marketing

Sara Maleta

+386 5 66 38 036
/
/
+386 5 66 38 030
/
/
Transport

Gregor Grabar

+386 5 66 38 037
/
+386 41 670 137
+386 5 66 38 030
 
/
/
Stručna pitanja - voditeljica interne kontrole za carinsko područje

Petra Korošec

+386 7 45 73 283
/
+386 40 455 168
+386 7 45 73 282
RCM d.o.o., PJ Koper
/
Voditelj poslovne jedinice

Matjaž Barut

+386 5 66 38 032
+386 5 66 38 031
+386 30 640 663
+386 5 66 38 030
 
 
RCM d.o.o., PJ Gruškovje - IZVOZ
/
Voditelj poslovne jedinice

Damjan Plohl

+386 2 79 53 144
/
+386 30 321 445
+386 2 79 53 145
RCM d.o.o., PJ Gruškovje - UVOZ
/
Voditelj poslovne jedinice

Damjan Plohl

+386 2 79 53 140
+386 2 79 53 142
+386 30 321 445
+386 2 79 53 141
 
RCM d.o.o., PJ Obrežje - IZVOZ
/
Voditelj poslovne jedinice

Natalija Radovan

+386 7 45 73 289
/
+386 31 353 632
+3867 45 73 287
RCM d.o.o., PJ Obrežje - UVOZ
/
Voditelj poslovne jedinice

Natalija Radovan

+386 7 45 73 280
+386 7 45 73 281
+386 31 353 632
+386 7 45 73 282
 
 
RCM d.o.o., PJ Novo Mesto
Češča vas 40, 8000 Novo mesto
Voditelj poslovne jedinice

Natalija Radovan

+386 7 33 72 130
/
+386 31 353 632
/
RCM d.o.o., PJ Brnik
/
/

Vladimir Sekulić

+386 5 66 38 031
/
+386 51 321 993
+386 5 66 38 030
 
RCM d.o.o., PE Jankomir
Jankomir 25, 10090 HR - Zagreb
Voditelj poslovne jedinice

Ivana Miholić

/
+385 1 2931 828
+385 99 3891 049
/
RCM d.o.o., PE Hrpelje-Kozina
OIC - Hrpelje 85, 6240 Kozina

+386 5 68 02 300
+386 5 68 02 302
/
/
 

Nastojimo postići obostrano zadovoljstvo i ostvariti dugoročnu suradnju koja se temelji na
povjerenju pružanjem kvalitetnih usluga i visoke razine stručnosti.

Vjerujte nam!

Spedicija.hr
Carinsko skladište na Obrtničko-indtustrijskoj zoni Hrpelje u Kozini obuhvaća više od 15.000 m2.