Asistencija

Prijevozni postupak

Provoz

Provoz je carinski postupak koji omogućuje da se roba prevozi između carinskog područja dviju ili više zemalja uključenih u provoz, bez plaćanja uvoznih carina za robu.


Prednosti provoza

  • Provoz omogućuje opskrbu robe pod carinskim nadzorom do odredišne carinske ispostave gdje se roba predaje na sljedeću carinsku upotrebu (puštanje u slobodni promet, pasivna dorada, aktivna dorada, carinsko skladištenje).
  • Mogućnost otpreme na temelju pojednostavljenja (PP).


Obveze sudionika:

Prijevoznik

  • ispravno popunjen CMR koji pokazuje gdje je pošiljka isporučena i tko je krajnji korisnik;
  • carinska faktura za robu;
  • ostali prateći dokumenti (veterinarski certifikat, fitosanitarni certifikat, instrument osiguranja).

Špediter

  • provjera dokumentacije;
  • priprema provoznog dokumenta;
  • prijave za preglede (veterinarski, fitosanitarni, zdravstveni).


Carinsko savjetovanje:
 Poslovnim partnerima nudimo cjelovitu podršku u suradnji s carinskim tijelima pri svim carinskim postupcima. Zajedno s ekipom stručnjaka u području poslova vezanim uz carinu nudimo usluge savjetovanja u vezi s primjenom carinskih propisa, podrijetlom robe, razvrstavanjem robe u kombiniranu nomenklaturu carinske tarife i područjem sukladnosti CE regulative.

Carinski pregledi:
 Jamčimo svoju prisutnost te brzu i učinkovitu provedbu postupaka pri carinskim pregledima koje obavljaju inspekcijska tijela.

Sanitarne, tržišne i fitokontrole:
 Sukladno dodatnom nadzoru pošiljki, usklađujemo svu potrebnu dokumentaciju u svrhu što bržeg obavljanja pregleda.

Izravno i neizravno zastupanje pri provedbi carinskih postupaka:
Člankom 18. Uredbe (EU) br. 952/2013 od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije utvrđuje se da svaka osoba može odrediti zastupnika koji će poduzimati radnje i formalnosti utvrđene carinskim propisima u postupku s carinskim tijelima. Takvo zastupanje može biti izravno i neizravno.

Stranke samostalno donose odluku o vlastitom sporu. Zastupnik može, ako se stranke tako dogovore, prenijeti svoje ovlaštenje na drugu osobu. Neovisno o građanskopravnom uređenju odnosa između stranaka, carinski zastupnik izravno ili neizravno djeluje uime uvoznika (primatelj naveden u polju 8 EUL) u carinskim postupcima pred carinskim tijelom.

Nastojimo postići obostrano zadovoljstvo i ostvariti dugoročnu suradnju koja se temelji na
povjerenju pružanjem kvalitetnih usluga i visoke razine stručnosti.

Vjerujte nam!

Spedicija.hr
Carinsko skladište na Obrtničko-indtustrijskoj zoni Hrpelje u Kozini obuhvaća više od 15.000 m2.