Asistencija

Novosti

1. srpnja 2021

Carinski postupci EU - uvozni postupci

MALA ŠKOLA špedicije (3. dio)

Carinski postupci EU - uvozni postupci

U prvom članku, „Male škole špedicije“, predstavili smo osnovne pojmove carinskih procedura, a u drugom članku carinski sustav Europske unije. Naučili smo osnove i sada je vrijeme da se bacimo na posao. Kroz praktične primjere želimo vam približiti mogućnosti u području uvoznih carinskih postupaka.

Europska unija djeluje kao jedinstvena država u odnosu na treće zemlje, tako da svi gospodarski subjekti moraju biti u mogućnosti djelovati unutar Europske unije pod jednakim uvjetima. To znači da svi gospodarski subjekti unutar Europske unije mogu obavljati carinske operacije u bilo kojoj državi članici, bez obzira na sjedište tvrtke.

Carinsko zakonodavstvo primjenjivo u Europskoj uniji ujednačeno je i uobičajeno. U zemljama se primjenjuje nacionalno pravo koje se odnosi na PDV - porez na dodanu vrijednost, koji se u EU naplaćuje po različitim stopama, kao i PPMV - porez na motorna vozila i trošarine.

 

Što to točno znači?

 

Uvoznik sa sjedištem u Sloveniji kupuje robu u trećoj zemlji - Bosni i Hercegovini i želi pošiljku u Sloveniju dovesti kamionom, ocariniti i dostaviti svom kupcu u Sloveniji - carinski postupak 40:

 

Kamionska pošiljka iz BiH stiže u Europsku uniju i oslobađa se na ulazu u Sloveniju. Vozač dostavlja potrebnu dokumentaciju špediteru koji provodi postupak uvoznog carinjenja.

 

Potrebna dokumentacija:

 • dispozicija ili nalog za carinjenje od strane uvoznika kojim se špediter ovlašćuje za provođenje postupka carinjenja,
 • uvozni račun za robu,
 • dokaz o povlaštenom podrijetlu, ako postoji, i
 • CMR - prijevozni dokument koji je popunio prijevoznik i prati pošiljku.
 •           

Uvoznik također mora navesti kako će platiti PDV. Slovenski uvoznici koji vrše carinjenje robe u Sloveniji imaju mogućnost plaćanja PDV-a prema uvoznoj carinskoj deklaraciji odmah po uvoznom carinjenju ili samo oporezivanjem.

Po završetku carinjenja uvoznik dobiva uvoznu carinsku deklaraciju s MRN brojem i slobodno raspolaže robom, odnosno može je koristiti u svoje svrhe ili je odmah dostaviti krajnjem kupcu.

 

Uvoznik sa sjedištem u Sloveniji robu kupuje u trećoj zemlji - Bosni i Hercegovini i želi pošiljku u Sloveniju dovesti kamionom, očistiti i dostaviti svom kupcu u drugoj državi članici - carinski postupak 42:

 

Kamionska pošiljka iz BiH stiže u Europsku uniju i carini se na ulasku u Sloveniju. Vozač dostavlja potrebnu dokumentaciju špediteru koji provodi postupak uvoznog carinjenja.

 

Potrebna dokumentacija:

 • dispozicija ili nalog za carinjenje od strane uvoznika kojim se špediter ovlašćuje za provođenje postupka carinjenja,
 • uvozni račun za robu,
 • dokaz o povlaštenom podrijetlu, ako postoji,
 • CMR - prijevozni dokument koji je popunio prijevoznik i prati pošiljku - koji dokazuje da je mjesto istovara u drugoj državi članici, i
 • Račun za krajnjeg kupca na temelju kojeg će krajnji kupac u drugoj državi članici platiti PDV po stopi koja se naplaćuje u toj zemlji odredišta.

S obzirom na to da je u vrijeme carinjenja poznato kome uvoznik prodaje robu i da je uz uvozno carinjenje priložen račun za krajnjeg kupca, uvoznik nije obveznik plaćanja PDV-a na carinjenje. PDV plaća krajnji kupac u odredišnoj državi članici na temelju računa prema kojem uvoznik robu prodaje krajnjem kupcu.

Ako uvoznik već zna koje je prodao robu u drugoj državi članici u vrijeme carinjenja, može upotrijebiti carinski postupak 42. To štedi novac u iznosu PDV-a i poboljšava njegov novčani tok, jer porezna obavijest nastaje zbog konačni kupac.

 

Po završetku carinjenja uvoznik prima uvoznu carinsku deklaraciju s MRN brojem koji pokazuje da je roba namijenjena drugoj državi članici i da je porezni obveznik iz države odredišta. Uvoznik je obvezan podnijeti porezno izvješće o isporukama u drugu državu članicu u skladu s poreznim propisima. Krajnji korisnik dužan je platiti PDV u skladu s poreznim propisima u svojoj zemlji i slobodno može raspolagati robom.

Kao što smo već spomenuli, carinski propisi izvan Europske unije jednaki su za sve tvrtke koje djeluju u Uniji. To znači da se pošiljke za tvrtke iz drugih država članica mogu cariniti u Sloveniji. Za tvrtke iz drugih država članica pošiljke namijenjene drugim državama carine se u carinskom postupku 42.

 

Uzmimo za primjer uvoznu tvrtku sa sjedištem u Austriji, koja robu kupuje u trećoj zemlji - Bosni i Hercegovini, a pošiljku u Austriju želi dovesti kamionom. Uvoznik iz Austrije ima mogućnost carinjenja robe na putu do Slovenije u carinskom postupku 42:

Kamionska pošiljka iz BiH stiže u Europsku uniju i oslobađa se na ulazu u Sloveniju. Vozač dostavlja potrebnu dokumentaciju špediteru koji provodi postupak uvoznog carinjenja. U slučaju carinjenja prema postupku 42, uvoznik u Sloveniji mora imati na raspolaganju svog poreznog predstavnika.

 

Potrebna dokumentacija:

 • dispozicija ili nalog za carinjenje kojim uvoznik ovlašćuje špeditera da provodi postupak carinjenja
 • uvozni račun za robu
 • dokaz o povlaštenom podrijetlu, ako postoji
 • CMR - prijevozni dokument koji ispunjava prijevoznik i koji prati pošiljku - koji pokazuje da se mjesto istovara u drugoj državi članici nalazi na adresi uvoznika.

          

Kao što je spomenuto, plaćanje PDV-a uređuje nacionalno zakonodavstvo.

U slučaju uvoza robe za uvoznika iz Austrije, uvoznik je obvezan platiti PDV po stopi koja se naplaćuje u Austriji kad primi robu.

 

Koje su prednosti odabira postupka 42 za uvoz pošiljaka namijenjenih drugim državama članicama?

Uvoznik je oslobođen PDV-a u trenutku carinjenja.

PDV se naplaćuje prema nacionalnom zakonu, prema nacionalnim stopama prema zemlji odredišta.

Uvoznik oterećuje svoj novčani toa primjenom uvoznog carinskog postupka 42, jer se pošiljke koje su carinjene u drugoj državi članici tretiraju na isti način kao pošiljke isporučene iz druge države članice. PDV se prijavljuje, podmiruje i plaća u obračunskom razdoblju.

 

Koje su prednosti odabira naše tvrtke?

Poslovne jedinice RCM d.o.o. nalaze se na glavnim cestovnim vezama zapadnog Balkana sa zapadnom Europom:

 • u PJ Gruškovje i PJ Obrežje otvoreni smo 24/7,
 • pošiljke se mogu ocariniti tijekom putovanja,
 • vozačima nije potreban dodatni put do carinske ispostave,
 • mogućnost carinjenja 24/7 štedi vrijeme, a time i novac,
 • Carinjenje 24 sata dnevno izbjegava moguća kašnjenja u isporuci.

 

Poslovna jedinica RCM d.o.o. nalazi se u luci Koper:

 • u PJ Koper mogu se cariniti sve pošiljke koje stižu morem.
 • pošiljke namijenjene primateljima iz drugih država članica carine se.
 • mogućnost carinjenja na mjestu ulaska u EU štedi uvoznicima vrijeme i novac.

 

Tvrtka RCM d.o.o. ima carinske dozvole, koje omogućuju carinjenje u cijeloj Sloveniji.


Dakle, krenimo!

RCM tim vam je na raspolaganju 24/7/365

Nastojimo postići obostrano zadovoljstvo i ostvariti dugoročnu suradnju koja se temelji na
povjerenju pružanjem kvalitetnih usluga i visoke razine stručnosti.

Vjerujte nam!

Spedicija.hr