Asistenca

Novice

Incoterms 2010

Ste na tekočem s klavzulami Incoterms?

Incoterms 2010

Kaj so Incoterms?

»Incoterms« so klavzule,  okrajšava naziva v angleškem jeziku International Commercial Terms in pomeni mednarodne trgovinske klavzule. Incoterms določajo pravice in dolžnosti pogodbenih strank glede kraja, časa in načina izročitve blaga, časa in kraja prehoda stroškov in rizika ter druge sestavine (plačilo stroškov, zavarovanja in davščin).

 

 

Zakaj so klavzule Incoterms tako pomembne?

Klavzule so izredno pomembne, ker jih prepoznavajo in sprejemajo po vsem svetu. V mednarodni trgovini so obvezne na vsakem komercialnem računu, saj znatno znižujejo tveganje in morebitne nesporazume.

 

 

Klavzul Incoterms 2010 je 11 in tako določajo obveznosti prodajalca, kot kupca.

 

Obveznosti prodajalca

 • Prodajalec blago da na razpolago kupcu v navedenem kraju in navedenem času, kot to  določa komercialna pogodba za nakladanje na prevozno sredstvo, ki ga je priskrbel kupec.
 • Prodajalec kupca obvesti, da je blago na razpolago.
 • Prodajalec nosi vse stroške in riziko, dokler ni blago v dogovorjenem roku na razpolago pri kupcu.
 • Na zahtevo kupca ter na njegove stroške mu nudi pomoč pri pripravi dokumentov, ki se izdajajo v državi izvora kupljenega blaga.

 

Obveznosti kupca

 • Kupec prevzame blago v dogovorjenem času in na dogovorjenem mestu ter plača ceno, kot je določena s komercialno pogodbo.
 • Kupec nosi vse stroške in riziko blaga od trenutka prevzema blaga.
 • Kupec je dolžan plačati vse nastale carinske dajatve in davščine.
 • Kupec prav tako plača vse stroške v zvezi z iskanjem potrebnih dokumentov, vključno s stroški certifikatov o izvoru blaga, ter druge pristojbine.

 

 

Kaj INCOTERMS klavzule zajemajo?

 

EXW – Ex Works - Franko tovarna

 • Kupec prevzame skoraj vse stroške in tveganja. Naloga prodajalca je kupcu zagotoviti dostop do blaga.
 • Ko ima kupec omogočen dostop, prevzame odgovornost in tveganje (vključno z nalaganjem blaga).
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca: v prodajalčevem skladišču, pisarnah ali na kateri koli lokaciji, kjer je blago prevzeto.

 

 

DAP – Delivered at Place - Dobavljeno na kraju

 • Prodajalec krije stroške in tveganje prevoza blaga na dogovorjenem naslovu. Blago velja za dostavljeno, ko je na pravem naslovu in je pripravljeno za raztovarjanje.
 • Odgovornosti za izvoz in uvoz so enake kot pri klavzuli DAT (dobavljeno na terminalu).
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca: ko je blago pripravljeno za raztovarjanje na dogovorjenem naslovu.

 

 

DDP – Delivered Duty Paid - Dobavljeno, ocarinjeno

 • Prodajalec v postopku pošiljanja prevzame skoraj vse obveznosti. Prodajalec krije vse stroške in tveganje prevoza blaga na dogovorjeni naslov. Prodajalec prav tako poskrbi, da je blago pripravljeno za raztovarjanje, izpolni izvozne in uvozne obveznosti ter plača vse dajatve.
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca: ko je blago pripravljeno za raztovarjanje na dogovorjenem naslovu.

 

 

CIP – Carriage and Insurance paid to - Prevoz in zavarovanje plačana do

 • Prodajalec ima enake obveznosti kot pri klavzuli CPT (prevoz plačan do), vendar s to razliko, da prodajalec prav tako plača za zavarovanje blaga. Prodajalec je dolžan plačati samo najmanjše možno kritje.
 • Če kupec zahteva zavarovanje, je to v njegovi domeni.
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca, ko kupčev prevoznik prejme blago.

 

 

DAT – Delivered at Terminal - Dobavljeno na terminalu

 • Prodajalec je odgovoren za stroške in tveganje dostave na dogovorjenem terminalu. Terminal je lahko letališče, skladišče, cesta ali pristanišče s kontejnerskim terminalom. Prodajalec uredi carinjenje in raztovori blago na terminalu.
 • Kupec uredi uvozno carinjenje in vse povezane dajatve.
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca na terminalu.

 

 

FCA – Free Carier - Franko prevoznik

 • Naloga prodajalca je, da blago kupčevemu prevozniku dostavi na dogovorjeno lokacijo. Prodajalec je prav tako obvezan opraviti carinjenje blaga za izvoz.
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca, ko kupčev prevoznik prejme blago.

 

 

CPT – Carriage Paid to - prevoz plačan do

 • Prodajalec ima enake obveznosti kot pri klavzuli FCA (franko prevoznik), vendar s to razliko, da prodajalec krije stroške dostave. Pri klavzuli FCA je prodajalčeva obveznost, da opravi carinjenje blaga za izvoz.
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca, ko kupčev prevoznik prejme blago oz. EXW – franko tovarna.

 

 

FAS – Free Alongside Ship - Franko ob ladji

 • Prodajalec prevzame vse stroške in tveganje, dokler blago ni dostavljeno k ladji. Kupec nato prevzame tveganje ter poskrbi za izvozno in uvozno carinjenje.
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca: ko je blago dostavljeno k ladji.

 

 

FOB – Free on Board - Franko na ladijski krov

 • Prodajalec prevzame vse stroške in tveganje, dokler blago ni dostavljeno na ladjo. Prodajalec prav tako uredi izvozno carinjenje. Kupec prevzame vse obveznosti takoj, ko je blago na krovu.
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca: ko je blago dostavljeno na ladjo.

 


CFR – Cost and Freight - Stroški in voznina

 • Prodajalec ima enake obveznosti kot franko na ladijski krov – FOB, vendar mora prav tako kriti stroške dostave blaga v pristanišče. Tako kot pri klavzuli FOB - franko na ladijski krov, kupec prevzame vse obveznosti, kakor hitro je blago na krovu ladje.
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca, ko je blago na ladji.

 

 

CIF – Cost Insurance and Freight - Stroški, zavarovanje in prevoznina

 • Prodajalec ima enake obveznosti kot pri klavzuli CFR (stroški in prevoznina), vendar mora kriti tudi stroške zavarovanja. Pri klavzuli CIP morajo samo plačati najmanjše kritje.
 • Če kupec zahteva zavarovanje je to v njegovi domeni.
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca, ko je blago na ladji.

 

 

 

Ste na tekočem s klavzulami Incoterms? Odlično. Začnimo s poslom.

 

                                                                                 

Ekipa RCM

                                                                                         info@rcm.si

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr