Asistenca

Novice

KAKOVOST KOT VODILO POSLOVANJA PODJETJA RCM, d.o.o.

Še ena uspešno zaključena Zunanja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015

KAKOVOST KOT VODILO POSLOVANJA PODJETJA RCM, d.o.o.
Kakovost je naša vsakdanja spremljevalka in zadeva vsa področja delovanja podjetja RCM d.o.o., od same izvedbe storitev, do sistematičnega vodenja podjetja in zagotavljanja uspešnega izvajanja strategije podjetja. Z visoko stopnjo strokovnosti ter z učinkovitim povezovanjem s poslovnimi partnerji, podjetje stremi k oblikovanju dolgoročnega poslovnega sodelovanja, ki temelji na zaupanju in skupnem zadovoljstvu. V podjetju si prizadevamo ustvarjati delovne pogoje, ki pripomorejo k zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu, saj se v podjetju zavedamo, da so zadovoljni in uspešni zaposleni ključ do uspeha podjetja.

 
Podjetje RCM d.o.o. je svojo zavezanost k kakovosti delovanja sprva izkazalo s pridobitvijo certifikata AEO – za carinske poenostavitve, Pooblaščeni gospodarski subjekt. Program AEO Evropske unije je del svetovne pobude, da se zagotovi varnost celotne dobavne verige. Certifikat AEO podjetju omogoča ugodnejši položaj pri uporabi poenostavljenih carinskih postopkov, predstavlja nižjo stopnjo tveganja v sistemu analize tveganja. Prav tako pa je podjetje RCM d.o.o. prepoznano kot varen in zanesljiv partner v mednarodni trgovini, ter ima zaradi razpolaganja s statusom AEO manj pregledov v postopkih carinjenja. V podjetju RCM d.o.o. smo razvili sistem načrtovanja izvajanja storitev, ki je skladen s samo carinsko in davčno zakonodajo, internimi predpisi podjetja, certifikatom AEO in sistemom vodenja kakovosti ISO 9001:2015.

 

V poslovnem letu 2017  je bil uspešno vzpostavljen in skozi leta uspešno vzdrževan sistem vodenja kakovosti po Standardu ISO 9001:2015.

 

Naša kakovost se zrcali skozi 27. letno tradicijo na področju špediterskih storitev in v sami izvedbi storitev, ter v naši interni in eksterni komunikaciji, zaznavanju interesov okolja, kupcev, zaposlenih in lastnikov.

 

Vodstvo podjetja je zavezano, da so zaposleni vedno v stiku z najnovejšimi logističnimi smernicami in zakonodajnimi spremembami. Naši strokovnjaki so deležni nenehnih internih in eksternih izobraževanj.  Veliko truda vlagamo v notranjo motivacijo vsakega posameznika, ker želimo, da bi naši zaposleni izpolnjevali svoje osebne cilje hkrati z uresničevanjem ciljev in vizije celotnega podjetja.

 

                                               Vodstvena ekipa podjetja RCM, d.o.o.

Download

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr