Asistenca

Novice

Varen ter časovno in stroškovno učinkovit transport prinaša konkurenčno prednost

Organizacija mednarodnih prevozov in globalna dostava pošiljk s podjetjem RCM

Varen ter časovno in stroškovno učinkovit transport prinaša konkurenčno prednost

Celovite logistične storitve so poslovna funkcija, ki ima ključno vlogo za uspešnost vsakega podjetja. Namesto vas v podjetju RCM z najvišjo mero odgovornosti poskrbimo za izbiro in organizacijo varnega in časovno ustreznega prevoza, optimalno izkoriščenost transportnih sredstev, planiranje nakladov, ustrezno pripravo in zaščito blaga, časovno uskladitev priprave blaga in odvoza, upravljanje z embalažo, vodenje evidenc in dokumentacije, sklepanje pogodb z zunanjimi izvajalci, zagotavljanje zavarovanja, obvladovanje tveganj v transportu. Organizatorji transporta poskrbimo za razmejitev odgovornosti med naročnikom transporta in izvajalcem transportnih storitev.

V RCM zagotavljamo, da bo pravo blago na pravem mestu, ob pravem času in s pravimi stroški – skladno s pogodbo!

 

Ekipa RCM 24/7

info@rcm.si 

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr