Asistenca

Incoterms 2020 - 7 temeljnih sprememb

V podjetju RCM, d.o.o. smo za vas pripravili nekaj informacij o 7 temeljnih spremembah vezanih na nove Incoterms 2020, ki jih mora poznati vsak, ki deluje na področju mednarodne trgovine.

 

Kot že vemo, se pravila Mednarodne gospodarske zbornice (ICC) na področju mednarodnih trgovinskih klavzul Incoterms prenavljajo vsakih 10 let. Nova prenovljena pravila Incoterms 2020 so pričela veljati z dnem, 01.01.2020. Incoterms so merodajna pravila za določanje, kako se stroški in tveganja razdelijo med kupcem in prodajalcem.

 

Temeljna področja sprememb se nanašajo na klavzulo DAT, ki se je spremenila v DPU, zavarovalne točke so razjasnjene glede na C-pogoje, prometna varnost je zdaj dobro opredeljena, upoštevan je lasten prevoz, spremembe se prav tako nanašajo na klavzule FCA / FOB v zvezi s tovornimi računi, etc.

Pravila Incoterms se predvsem nanašajo na dostavo blaga, kar tudi odraža ključne spremembe v Incoterms® 2020. Sodnih primerov o razlagi pravil Incoterms je zelo malo, težave pa običajno nastanejo zaradi napačne uporabe pravila Incoterms. Da bi bil namen uporabe mednarodnih trgovinskih klavzul Incoterms dosežen, se morajo podjetja zavedati pomena pravilne uporabe pravil Incoterms. Za podjetja je bistvenega pomena, da v celoti razumejo pravila glede tveganj in dostave, povezane z vsakim pravilom Incoterms.

 

7 temeljnih sprememb vezanih na nove Incoterms® 2020

 1. Klavzula DAT spremenjena v DPU.
 2. Zavarovalne točke so pojasnjene v klavzulah CIF in CIP Incoterms.
 3. Natančna obrazložitev strukture stroškov.
 4. Podrobnejša obrazložitev varnosti v zvezi s prevozom.
 5. Določbe, ki omogočajo lastni prevoz, namesto da bi predvidevali prevoz tretjih oseb.
 6. FCA, FOB in tovorni listi.
 7. Predstavitev in oblikovanje sta uporabniku prijaznejša.

Incoterms® 2020

Potrebujete dodatne informacije glede Incoterms® 2020?

Želite izvedeti več?

Incoterms 2020 - RCM d.o.o.

1. Klavzula DAT spremenjena v DPU

Klavzulo DAT (Delivered at Terminal) je nadomestila klavzula DPU (Delivered at Place Unloaded). Poimenska sprememba, ker se je ožji pomen »terminal« nadomestil s širšim pomenom, to je »kraj«, tako da je lahko kraj dobave z razložitvijo blaga s prevoznega sredstva vsak kraj, ne samo terminal. To je lahko letališki terminal, pristaniški terminal ipd.

 


 

2. Zavarovalno kritje se razlikuje med CIF in CIP

Pri klavzulah CIF (Cost Insurance and Freight) in CIP (Carriage and Insurance Paid To) določajo pravila Incoterms 2020 različno minimalno zavarovalno kritje in se tako prilagajajo aktualni poslovni praksi. Zavarovalno kritje pri klavzuli CIP se je spremenilo tako, da mora prodajalec, razen če ni drugače dogovorjeno, na svoje stroške pridobiti zavarovanje tovora, ki je v skladu najmanj s kritjem »A« (All risks) Institutskih klavzul (Institute Cargo Clauses). Pri klavzuli CIF pa mora prodajalec zavarovati tovor najmanj v skladu s kritjem »C« Institutskih klavzul.

 


 

3. Novosti pri vrstnem redu desetih A/B členov in Delitev stroškov

Novost, ki jo Incoterms 2020 prinašajo je tudi pri vrstnem redu desetih A/B členov pri vsaki klavzuli. Pri Incoterms 2010 so bile obveze glede plačila in dostave blaga ter prehoda nevarnosti razvrščene pod A1/B1, sedaj pa so premaknjene na A2/B2 in A3/B3. Nova razporeditev desetih A/B členov je tako naslednja:

 • A1/B1 – splošna določila (obveznosti)
 • A2/B2 – dobava/prevzem
 • A3/B3 – prehod nevarnosti
 • A4/B4 – prevoz
 • A5/B5 – zavarovanje
 • A6/B6 – dobavni in prevozni dokumenti
 • A7/B7 – izvozne in uvozne formalnosti
 • A8/B8 – kontrola/embalaža/označevanje
 • A9/B9 – delitev stroškov
 • A10/B10 – obvestilo prodajalca in kupca

Vsi stroški so zdaj za vsako pravilo navedeni v razdelku "Delitev stroškov", da ne bi prihajalo do zmede. Ker se je tudi vrstni red člankov znotraj pravil Incoterms 2020 spremenil, so ti zdaj prikazani v oddelku A9 / B9 vsakega pravila.

 


 

4. Varnostne zahteve

Varnost tovora je še posebej pomembna, Incoterms 2020 zdaj obravnavajo številne zahteve, povezane z varnostjo, ki so opredeljene v A4 in A7 vsakega pravila Incoterms 2020, potrebni povezani stroški pa so bili dodani pod člene A9 / B9.

 


 

5. Lastni prevoz, poleg prevoza tretje osebe

Incoterms 2010 je predvideval, da bo prevoz blaga med prodajalcem in kupcem opravil tretji prevoznik. Niso se ukvarjali s tem, kdo zagotavlja prevoz, ali je to prodajalec ali kupec (npr. prodajalčevo ali kupčevo lastno tovorno vozilo). Incoterms 2020 dovoljuje tudi lastni prevoz s strani kupca v klavzuli FCA, s strani prodajalca v pravilih D.

Incoterms 2020 vključujejo dogovore o prevozu z lastnim prevoznim sredstvom v FCA, DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) in DDP (Delivered Duty Paid). Stranki lahko, razen pri klavzulah skupine C, organizirata prevoz tudi z lastnimi prevoznimi sredstvi, kar je bilo mogoče že po klavzulah Incoterms 2010, čeprav izrecno pravilo o tem ne obstaja.

 


 

6. FCA (Franko prevoznik) and Bills of lading

V povezavi z FCA klavzulo velja novo pravilo glede izdaje pomorskega prevoznega lista (B/L - Bill of Lading) oz. konosamenta. V njem se lahko označi naložitev blaga na krov ladje, čeprav je blago izročeno prevozniku na kopenski točki. Brez te zaščite lahko prodajalec izgubi nadzor nad kontejnerskimi pošiljkami in prevzame tveganje za škodo na blagu, dokler se ne naloži. Z Incotemsi 2020 lahko torej prodajalec pridobi od prevoznika pomorski prevozni list, če ga potrebuje npr. pri dokumentarnem akreditivu.

 


 

7. Predstavitev in oblikovanje

Nove mednarodne transportne klavzule Incoterms® 2020 vsebujejo veliko obsežnejše pojasnjevalne opombe, z boljšimi diagrami, drugačno strukturo za uporabnike. Pravila, povezana s pomorstvom, se še vedno niso spremenila in ostajajo na zadnji strani pravilnika, saj se še vedno lahko uporabljajo za blago v razsutem stanju.

 

 

Incoterms® 2020 – Nasveti o pravilni uporabi novih mednarodnih transportnih klavzul

Kljub »veljavnemu« datumu 1. januarja 2020 je Incoterms 2020 bilo mogoče uporabljati že prej, prav tako pa po tem datumu še vedno ni obveznosti uporabe Incoterms 2020. Kaj torej dejansko pomeni »veljavno 1. januarja 2020«? Če v pogodbi niste jasno navedli, na katero različico Incoterms se sklicujete, ali imate prožno pogodbo, ki navaja, da ko velja pogodba, veljajo najnovejša pravila Incoterms®, potem bodo v teh okoliščinah veljala pravila 2020.

 

 1. Izberite pravo pravilo 2. Natančna določitev kraja/pristanišča

 3. Incoterms Klavzule 2020 vključite v vašo kupoprodajno pogodbo, naj bodo navedene na računu.

Cilj pravilne uporabe klavzul Incoterms 2020 je poenotenje pravil razlage najpomembnejših trgovinskih pojmov, uporabljenih v mednarodni trgovini. Nepoznavanje razlik v mednarodni trgovini posameznih držav ter različnih tolmačenj trgovinskih nazivov povzroča namreč veliko sporov ter izgubo časa in denarja.

Vsebina Incoterms 2020 se ni bistveno spremenila, vendar so majhne subtilne spremembe za trgovske strokovnjake ključne.


Ali ste na tekočem s klavzulami Incoterms? Odlično.
Začnimo s poslom.

Vaš RCM Team.

info@rcm.si

 

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr
Novosti glede poslovanja z Veliko Britanijo po odhodu iz EU