Asistenca

Novice

Nova pravila o DDV na področju spletnega nakupovanja in B2C prodaje

Nova pravila o DDV na področju spletnega nakupovanja in B2C prodaje
Za vas smo že pisali o tem kaj vam poletni meseci prinašajo na področju davčne zakonodaje Evropske unije. Tokrat podrobneje predstavljamo novosti na področju DDV, spletnega nakupovanja in B2C prodaje. 

Namen tokratnega prispevka je odgovoriti na dve temeljni vprašanji v zvezi z novimi pravili DDV, ki nas čakajo v poletnih mesecih. Torej, na katera podjetja bodo spremembe na področju novih pravil o DDV najbolj vplivale, in katere so tiste najbolj bistvene spremembe. 

 

Spremembe bodo občutila vsa podjetja, v največji meri pa bodo spremembe vplivale na podjetja, ki prodajajo končnim potrošnikom (B2C), ter na spletna tržišča, vključno s tistimi, ki imajo sedež v EU, in tistimi, ki imajo sedež zunaj EU, a prodajajo strankam v EU. 

Med ključne spremembe pa prištevamo spremembe na področju:

  • pošiljk zanemarljive vrednosti do 22,00 EUR.
  • Na tem mestu prihaja do odprave oprostitve plačila uvoznega DDV pri omenjenih pošiljkah, One – Stop – Shop (OSS), uvedba storitve OSS za enoten obračun DDV v EU in
  • na področju spletnih tržišč. Nekatera spletna tržišča bodo postala prejemniki in dobavitelji DDV.

 

1. Odprava oprostitve plačila uvoznega DDV za pošiljke zanemarljive vrednosti

Od 01.07.2021 bo DDV zaračunan na vso komercialno blago, uvoženo v EU, ne glede na vrednost. Torej za podjetja v EU, ki se ukvarjajo s prodajo blaga uvoženega v EU, ne bo več ugodnosti za pošiljke zanemarljive vrednosti. Torej, tudi za pošiljke vrednosti pod 22 EUR se bo obračunal DDV. 

Za pošiljke v vrednosti 150 EUR ali manj se lahko zaračuna ob sami prodaji (z novo storitvijo za uvoze Import One-Stop Shop (IOSS)), ali pa se zaračuna končni stranki s carinsko deklaracijo (RCM). 

 

Kako bodo spremembe videti v praksi? 

Spletno podjetje v Sloveniji proda kratko majico v vrednosti 20 EUR potrošniku v EU, ki je prav tako rezident Slovenije. Majica je potrošniku poslana iz Tajske. 

  • Do 01.07.2021 je pošiljko v EU mogoče uvoziti brez plačila DDV, saj skupna vrednost blaga ne presega 22 EUR.

  • Po 01.07.2021 Za vse pošiljke bo obračunan DDV, ne glede na vrednost. Uporabljena bo stopnja DDV, ki velja v državi prebivališča kupca. 

 

2. Uvedba storitve One-Stop Shop (OSS) za enoten obračun DDV

Podjetjem se ne bo več treba vpisati v register za DDV v vsaki državi članici EU, v katero prodajajo, če se registrirajo v OSS. Za uporabo storitve One-Stop Shop (OSS) se morajo podjetja od 1. aprila 2021 registrirati na portalu OSS v svoji matični državi članici EU. Skupaj z uvedbo sistema OSS pa EU odpravlja tudi režim pragov za DDV pri prodaji na daljavo. To pomeni, da bodo morala podjetja že pri prvi prodaji obračunati stopnjo DDV, ki velja v državi članici EU, v kateri živi stranka, ne pa šele takrat, ko je dosežen določen prag. 

To pomeni, da bo vaše podjetje namesto registracije za DDV v več državah EU imelo možnost, da v OSS enkrat mesečno vložite izpolnjen seznam vseh prodaj po EU. DDV bo nato obračunan skladno s predpisi lokalnega davčnega organa, ki pa ga bo nato posredoval v ustrezne države. 

S tovrstnimi spremembami na področju obračunavanja DDV bi lahko odpravili zapletenost in čezmejne obveznosti za DDV za e-prodajalce ter potencialno izboljšali vstop na enotni digitalni trg. Seveda pa tudi tokrat ne gre brez izjem, izjeme bodo veljale za podjetja iz EU, ki na leto čezmejno prodajo za manj kot 10.000,00 EUR blaga in storitev končnemu potrošniku. Ta lahko zaračunajo DDV svoje matične države in prodajo poročajo v sklopu domačega DDV obračuna. 

 

Kako bodo spremembe videti v praksi? 

Nemško e-trgovsko podjetje prodaja elektronske komponente strankam iz šestih drugih držav članic EU.

  • Do 01.07.2021 se je podjetje dolžno vpisati v davčni register in obračunati DDV v vsaki državi članici EU, strankam pa zaračunati lokalno stopnjo DDV, če prodaja v državi preseže določen prag.

  • Po 01.07.2021 se omenjeno podjetje lahko odloči, da bo preklicalo svoje registracije za DDV v tujini in vse prodaje v EU vložilo prek enotnega sistema OSS pri obračunu DDV v svoji matični državi članici EU. Tako bo moralo zaračunati DDV po strankini lokalni stopnji DDV v ciljni državi, ne glede na skupni znesek prodaje v tej državi. 

 

3. Nekatera spletna tržišča bodo postala prejemniki DDV

Spletna tržišča so spletne platforme, ki poenostavljajo prodajne transakcije, torej prodajalcem omogočajo prodajo blaga neposredno strankam. 

Tovrstne spletne platforme bodo (namesto podjetij, ki prodajajo prek njih) zdaj zadolžena za prijavljanje in nakazovanje plačila DDV končnega potrošnika. Shema bo veljala za čezmejne ali domače transakcije katere koli vrednosti. V kolikor ste podjetje, ki uporablja spletna tržišča, bi morda lahko preklicali registracijo za DDV v državah članicah EU, saj bo šlo za tržišče, ki se obravnava kot dobavitelj blaga in je zato dolžno obračunati DDV. To bi lahko zmanjšalo administrativno breme za prodajalce v EU. 

Kako bodo spremembe videti v praksi? 

E-trgovsko podjetje s sedežem v EU proda lestenec v vrednosti 85 EUR stranki iz EU v drugi državi članici, in sicer prek ustreznega spletnega tržišča oz. spletne platforme.

  • Do 01.07.2021 Podjetje iz EU, ki prodaja lestenec, je stranki dolžno zaračunati DDV in ga nakazati ustreznim organom.
  • Po 01.07.2021 Spletna platforma, preko katerega se prodaja vaza, je dolžna stranki zaračunati DDV in zagotoviti, da bo znesek posredovan ustreznim organom. 

Ekipa RCM
info@rcm.si

 

*Navedene informacije niso pravno in/ali davčno svetovanje niti niso temu namenjene, nasprotno, so zgolj splošne informativne narave.

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr
Novosti glede poslovanja z Veliko Britanijo po odhodu iz EU