Asistenca

Novice

1. julij 2021

Carinski postopki v EU – uvozni postopki

MALA ŠOLA ŠPEDICIJE (3. Sklop)

Carinski postopki v EU – uvozni postopki

Evropska unija glede na tretje države deluje kot enotna država, tako mora biti vsem gospodarskim subjektom zagotovljena možnost, da znotraj Evropske unije poslujejo pod enakimi pogoji. To pomeni, da vsi gospodarski subjekti znotraj Evropske unije lahko opravljajo carinske posle v vsaki državi članici, neglede na sedež podjetja.

Carinska zakonodaja, ki se uporablja v Evropski uniji je enotna in skupna. Države s svojo nacionalno zakonodajo urejajo nacionalne predpise, ti se nanašajo na DDV – davek na dodano vrednost, ki se znotraj EU v različnij državah obračunava po različnih stopnjah, prav tako tudi DMV – davek na motorna vozila ter trošarinske dajatve.

 

Kaj to konkretno pomeni?

Uvoznik s sedežem v Sloveniji kupi blago v tretji državi – BiH in želi s kamionom pošiljko pripeljati v Slovenijo, jo ocariniti in dostaviti svojemu kupcu v Sloveniji – carinski postopek 40:

Kamionska pošiljka iz BiH prispe v Evropsko unijo in se na vstopu v Slovenijo ocarini. Voznik potrebno dokumentacijo dostavi špediterju, ki opravi postopek uvoznega carinjenja.

 

Potrebna dokumentacija:

 • dispozicija ali nalog za carinjenje, s katerim uvoznik pooblasti špediterja, da ta opravi postopek uvoznega carinjenja,
 • uvozna faktura za blago,
 • dokazilo o preferencialnem poreklu, če obstaja in
 • CMR – transportni document, ki ga izpolni prevoznik in spremlja pošiljko.

          

Uvoznik se mora prav tako opredeliti, na kakšen način bo plačal DDV. Slovenski uvozniki, ki carinijo blago v Sloveniji, imajo možnost plačati DDV po uvozni carinski deklaraciji kot uvozno dajatev ali na način samoobdavčitve.

 

Po končanem carinjenju uvoznik prejme uvozno carinsko deklaracijo z MRN številko in lahko prosto razpolaga z blagom, torej ga lahko uporabi za svoje namene ali takoj dostavi končnemu kupcu.

 

Uvoznik s sedežem v Sloveniji kupi blago v tretji državi – BiH in želi s kamionom pošiljko pripeljati v Slovenijo, jo ocariniti in dostaviti svojemu kupcu v drugi državi članici – carinski postopek 42:

Kamionska pošiljka iz BiH prispe v Evropsko unijo in se na vstopu v Slovenijo ocarini. Voznik potrebno dokumentacijo dostavi špediterju, ki opravi postopek uvoznega carinjenja.

 

Potrebna dokumentacija:

 • dispozicija ali nalog za carinjenje, s katerim uvoznik pooblasti špediterja, da ta opravi postopek uvoznega carinjenja,
 • uvozna faktura za blago,
 • dokazilo o preferencialnem poreklu, če obstaja,
 • CMR – transportni document, ki ga izpolni prevoznik in spremlja pošiljko – iz katerega je razvidno, da je mesto razkladališča v drugi državi članici in
 • Faktura za končnega kupca, na osnovi katere bo končni kupec v drugi državi članici plačal DDV po stopnji, ki se obračunava v tej namembni državi.

          

Glede na to, da je v trenutku carinjenja znano, komu uvoznik proda blago in da je  uvoznemu carinjenju priložena faktura za končnega kupca, uvoznik pri carinjenju ni zavezan plačilu DDV. DDV je dolžan plačati končni kupec v namembni državi članici na osnovi fakture, po kateri uvoznik proda blago končnemu kupcu.

 

V primeru, ko uvoznik v trenutku carinjenja že ve, komu v drugi državi članici je prodal blago, se lahko posluži carinskega postopka 42. S tem prihrani denar v znesku višine DDV in izboljša svoj denarni tok, saj davčna obvestost nastane pri končnemu kupcu.

 

Po končanem carinjenju uvoznik prejme uvozno carinsko deklaracijo z MRN številko, iz katere je razvidno, da je blago bilo namenjeno v drugo državo članico, kakor tudi, da je davčni zavezanec iz namembne države članice. Uvoznik je v skladu z davčnimi predpisi dolžan oddati poročilo o dobavah v drugo državo članico. Končni koristnik je dolžan plačati DDV skladno s davčnimi predpisi v svoji državi in lahko svobodno razpolaga z blagom.  

 

Kot smo že omenili so carinski predpisi znostraj Evropske unije enaki za vsa podjetja, ki poslujejo v uniji. To pomeni, da se v Sloveniji lahko carinijo pošiljke za podjetja iz drugih držav članic. Za podjetja iz drugih držav članic se pošiljke, ki so namenjene v druge države članice, carinijo po cariskem postopku 42.

 

Za primer vzamimo uvozno podjetje s sedežem v Avstriji, ki kupi blago v tretji državi – BiH in želi s kamionom pošiljko pripeljati v Avstrijo. Uvoznik iz Avstrije ima možnost ocariniti blago med potjo v Sloveniji po carinskem postopku 42:

Kamionska pošiljka iz BiH prispe v Evropsko unijo in se na vstopu v Slovenijo ocarini. Voznik potrebno dokumentacijo dostavi špediterju, ki opravi postopek uvoznega carinjenja. V primeru carinjenja po postopku 42 mora uvoznik v Sloveniji razpolagati s svojim davčnim zastopnikom.  

 

Potrebna dokumentacija:

 • dispozicija ali nalog za carinjenje, s katerim uvoznik pooblasti špediterja, da ta opravi postopek uvoznega carinjenja
 • uvozna faktura za blago
 • dokazilo o preferencialnem poreklu, če obstaja
 • CMR – transportni document, ki ga izpolni prevoznik in spremlja pošiljko – iz katerega je razvidno, da je mesto razkladališča v drugi državi članici na naslovu uvoznika.

          

Kot smo navedli, plačilo DDV ureja nacionalna zagonodaja.

V primeru uvoza blaga za uvoznika iz Avstrije, je uvoznik dolžal plačati DDV po stopnji, ki se obračunava v Avstriji, ko prejme blago. 


Katere so prednosti izbire postopka 42 pri uvozu za pošiljke, ki so namenjene v druge države članice?

Uvoznik je v trenutku carinjenja oproščen plačila DDV.

DDV se obračunava glede na nacionalno zakonodajo, po nacionalnih stopnjah glede na državo prejemnika.

Uvoznik si s koriščenjem uvoznega carinskega postopka 42 razbremeni svoj denarni tok, saj se pošiljke, ocarinjenje v drugi državi članici obravnavajo identično kot pošiljke dobavljene iz druge države članice. DDV se prijavi, poračuna  in plača v obračunskem obdobju.

 

Katere so prednosti izbire prav našega podjetja?

Poslovne enote RCM d.o.o. se nahajajo na glavnih cestnih povezavah zahodnega Balkana proti zahodni Evropi:

 • v PE Gruškovje in PE Obrežje smo odprti 24/7,
 • pošiljke se lahko ocarinijo med potjo,
 • voznikom ni potrebna dodatna pot na carinsko izpostavo v notranjosti države,
 • možnost carinjenja 24/7 prihrani čas in s tem tudi denar,
 • s carinjenjem 24/7 se izognete možnim zastojem v dobavi.

 

Poslovna enota RCM d.o.o. se nahaja v Luki Koper:

 • v PE Koper se lahko ocarinijo vse pošiljke, ki prispejo po morju.
 • carinijo se pošiljke, ki so nmenjene prejemnikom iz drugih držav članic.
 • možnost carinjenja na vstopni točki v EU prihrani uvoznikom čas in denar.

 

Podjetje RCM d.o.o razpolaga s carinskimi dovoljenji, ki omogočajo carinjenje na območju celotne Slovenije.

Tako, pa začnimo s poslom!

Za vas na voljo RCM Team 24/7/365

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr
Sodobni carinsko skladiščni center v OIC Hrpelje v Kozini na površini z več kot 15.000 m².