Asistenca

Novice

Izvozno poslovanje

FAQ

Izvozno poslovanje

Tokrat smo za vas pripravili rubriko z najpogostejšimi vprašanji, s katerimi se na naše eksperte na področju izvoznega carinskega posredovanja obračajo naše stranke.

1. Kako se registrirati kot izvoznik (EORI)?

Kot izvoznik iz EU morate pri pristojni carinski upravi zaprositi za t. i. registracijsko in identifikacijsko številko gospodarskega subjekta (EORI).

EORI je identifikacijska številka, ki velja po vsej EU in jo potrebujete za vse izvozne carinske deklaracije.

V posamezni članici ta postopek lahko traja nekaj časa, preden EORI številka postane aktivna.

 

2. Kako lahko preverim ali je moja EORI številka veljavna?

Izvozniki lahko veljavnost svoje EORI številke preverijo na spodnji povezavi. 

EORI

 

3. Katere dokumente je potrebno predložiti špediterju za pripravo izvozne carinske deklaracije?

Pri izvoznem carinskem posredovanju špediterju predložite: račun, prevozne listine (CMR, fitosanitarno spričevalo…) ter dobavnico. Na osnovi pridobljenih listin špediter pripravi izvozno carinsko dokumentacijo, in jo skupaj z vsemi ostalimi listinami predloži pristojni carinski službi.

Vso dokumentacijo morate hraniti vsaj tri leta, če se opravijo pregledi po carinjenju (nacionalna trgovinska in davčna zakonodaja pogosto določa daljša obdobja).

 

4. Kaj dolgo traja sam postopek izvoznega carinjenja?

Ob že vnaprej pripravljeni deklaraciji (če se dokumentacija pošlje vnaprej), so možni trije primeri:

  • vaše blago se lahko sprosti v izvoz na podlagi vaše predložene izvozne deklaracije (cca 15 minut) ali
  • vaše blago se lahko izbere za preverjanje dokumentov in lahko se od vas zahteva, da predložite dodatne dokumente, preden se blago lahko carini (podaljša postopek carinjenja), ali
  • vaše blago se lahko izbere za fizični pregled, ki ga opravi carinska služba (podaljša postopek carinjenja).

 

5. Kako poreklo blaga vpliva na carinske dajatve?

Če se med EU in namembno državo uporablja preferencialni trgovinski sporazum in če vaši izdelki izpolnjujejo ustrezna pravila o poreklu, potem je kupec pri uvozu oproščen plačila uvoznih carinskih dajatev.

 

Dokazila:

  • izjava izvoznika na računu (za pošiljke do vrednosti 6.000 €),
  • izjava pooblaščenega izvoznika na računu (brez omejitev vrednosti), ki jo imetnik dovoljenja izstavi na svojem računu ali drugem komercialnem dokumentu, ki spremlja blago ob izvozu.
  • obrazec EUR.1 (za izdajo obrazca EUR.1 je potrebno):
  • pooblastilo za zastopanje
  • izjava dobavitelja na notranjem trgu, ali
  • dolgoročna izjava dobavitelja na notranjem trgu, ali
  • če je izvoznik obenem tudi proizvajalec blaga, potrebujemo vse dokazilne listine skladno s carinsko zakonodajo, v katerih izvoznik navaja, po katerih pogojih je blago pridobilo preferencialno poreklo.

 

6. Kaj potrebujem, če želim za vozilo izdati obrazec EUR.1?

Za izdajo obrazca EUR.1 potrebujemo izpolnjeno izjavo dobavitelja na notranjem trgu EU. Podjetje, ki je vozilo dobavilo izvoznemu podjetju.

Na izjavo mora biti vpisana številka vstopnega komercialnega dokumenta. Dokument je potrebno tudi predložiti.

 

Za več informacij se lahko obrnete na izvoz@rcm.si.

S prijaznimi pozdravi,

RCM Team

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr
Novosti glede poslovanja z Veliko Britanijo po odhodu iz EU