Asistenca

Novice

19. marec 2024

Diagnostika zdravja organizacije

Ključ do trajnosti in trdoživosti se skriva v nečem, kar je pogosto spregledano – človeškem kapitalu.

Diagnostika zdravja organizacije

Na vprašanje, kako trajnostne in trdožive so slovenske organizacije, odgovarja najnovejša raziskava Zdrava organizacija prihodnosti. Pri tem so združili moči Združenje Manager, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Institut Jožefa Stefana, Harvard Business School in podjetje Quintaum, ki je v ta namen razvilo diagnostično orodje. V končnem izboru so sodelovali NLB, Riko, Medex, RCM, Varis, Acies Bio, Cpoef, CRMT, Labena in Eos. Direktorica podjetja Quintaum Andreja Kodrin pravi, da je skrb za zaposlene v izbranih slovenskih podjetjih ustrezna. Na primer, kar 65 odstotkov zaposlenih meni, da imajo zelo dobre odnose z neposrednim vodjem, zgolj vsak peti zaposleni razmišlja o odhodu. A ključ do vrhunskih rezultatov je v ambicioznosti, ciljni orientiranosti in motivaciji. Kakšen bi bil s tem v zvezi nasvet za slovenska podjetja? »Za preboj in obstanek med najboljšimi so potrebna intenzivnejša vlaganja v učenje in razvoj zaposlenih, spodbujanje inoviranja v bolj odprtem okolju, predvsem pa izboljšanje procesa obvladovanja uspešnosti poslovanja, s poudarkom na jasni komunikaciji, povratnih informacijah in pravičnem nagrajevanju,« dodaja Kodrinova.

 

Prevladujoče čustvo na delovnem mestu

Analiza razkriva, da čustveno stanje zaposlenih močno variira glede na to, čemu morajo oziroma smejo nameniti največ pozornosti pri delu. Zaposleni, ki se morajo pri delu osredotočati zgolj na produktivnost, so pogosto preobremenjeni in izpostavljeni večjemu stresu, pri čemer prevladuje izčrpanost. Tisti, ki lahko dajejo prednost kakovosti dela, so bolj vključeni, proaktivni in zadovoljni. Zaposleni, ki se osredotočajo na inovativnost, doživljajo najvišjo stopnjo veselja in zanosa pri delu, prevladujoči čustvi pa sta ustvarjalnost in navdih. »Za menedžerje je torej ključno ustvariti okolje, kjer je spodbujanje inovativnosti in trajnosti del vsakdanjika, kar povečuje zadovoljstvo in zavzetost ter prispeva k bolj dinamični, proaktivni in sodelovalni kulturi.« Inovativnost, ki ji največ pozornosti namenja le osem odstotkov zaposlenih, ni le odkrivanje novih tehnologij in procesov, temveč se kaže tudi v kulturi, ki spodbuja ustvarjalnost in razmišljanje zunaj okvirov. Rezultati kažejo, da zaposleni, ki se pri svojem delu osredotočajo na inovativnost, vodstvo ocenjujejo kot zelo odprto za izboljšave in predloge ter menijo, da jih v zadostni meri vključuje v načrtovanje. Morda preseneča, da je prav v tej skupini zaposlenih najvišja ocena, kako njihove organizacije skrbijo za okolje in skupnost, manj pa, da so prevladujoča čustva ustvarjalnost in navdih.

 

Kakšna je idealna zdrava organizacija?

»Če poenostavim, v današnjem hitro spreminjajočem se svetu zdrava organizacija prihodnosti temelji na prilagajanju, inovacijah in naložbah v zaposlene,« pojasni Kodrinova.  Takšna organizacija razume svoj trenutni položaj, predvideva prihodnje spremembe in nenehno vlaga v ključne elemente: ljudi, znanje in inovacije. Zaveda se, da uspeh v prihodnosti temelji na današnji sposobnosti organizacije, da pritegne in zadrži talente, jih motivira in omogoča vrhunsko delovanje, ob tem pa se učinkovito in pravočasno ukvarja s frustracijami ter skrbmi za dostojno življenje in regeneracijo. Da bi Slovenija postala atraktivna država tudi za delo in kariero, bi morale organizacije (še) večjo pozornost nameniti učenju, tudi izobraževanju vodij ter nasploh kariernemu razvoju, kjer dosegamo skromnejše rezultate.

 

Konferenca KIK s sekcijo Zlata nit

»Dobri odnosi, zdrava rast,« se glasi moto Konference​ internega komuniciranja​ (KIK), ki bo 23. aprila na fakulteti za družbene vede. Temelji na raziskavah najdlje trajajoče harvardske raziskave, kaj najbolj vpliva na zdravje ljudi. To so odnosi. Konferenco sestavljajo trije deli: poslovna sekcija, strokovna sekcija in sekcija Zlata nit, ki je namenjena tako vodjem, menedžerjem, direktorjem kot tudi kadrovikom ter internim komunikatorjem. V sekciji Zlata nit svoje izkušnje delijo najboljši zaposlovalci leta po metodologiji projekta Zlata nit, ki ga vodi medijska hiša Dnevnik.

*** Z uporabo strojnega učenja smo zaznali, da lahko zgolj z dvema (relativno) enostavnima ukrepoma, tj. z javnim prepoznavanjem uspešnosti posameznega tima in jasno komunikacijo, kaj se od nekoga pri delu pričakuje, skoraj izničimo tveganje, da bi zaposleni zapustil organizacijo v naslednjih 12 mesecih. Mitja Jermol, IJS

 

Vir: https://www.dnevnik.si/1043045110/posel/zaposl/diagnostika-zdravja-organizacije

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr
Sodobni carinsko skladiščni center v OIC Hrpelje v Kozini na površini z več kot 15.000 m².