Asistenca

Novice

12. april 2024

Carinski dan 2024: Predstavitev pričakovanih sprememb na področju carinske zakonodaje in smernic na področju razvoja e-CARINE

Carinski dan 2024: Predstavitev pričakovanih sprememb na področju carinske zakonodaje in smernic na področju razvoja e-CARINE

Na GZS je potekal prvi carinski dan

Carinski dan 2024: Predstavitev pričakovanih sprememb na področju carinske zakonodaje in smernic na področju razvoja e-CARINE

Predstavniki podjetja RCM smo se udeležili prvega carinskega dne v organizaciji GZS.

Na prvem carinskem dnevu, ki sta ga organizirala GZS - Združenje za promet pri GZS in podjetje ZZI d.o.o., smo se udeleženci seznanili z novostmi na področju carine in z digitalnimi rešitvami, ki lahko podjetjem olajšajo carinske postopke.

»Logistika se trenutno sooča s številnimi globalnimi izzivi, od vojnih območij, recesije v nekaterih ekonomijah, do sprememb na področju carinjenja. Zato je bil prvi Slovenski carinski dan priložnost, da si vsaj na področju carinskih postopkov odgovorimo na nekatere izzive in vprašanja,« je uvodoma dejal podpredsednik GZS Igor Zorko.  

Na tem mestu želimo z vami deliti predvsem pričakovane spremembe na področju carinske zakonodaje in smernic na področju razvoja e-CARINE, ki jih je na carinskem dnevu predstavil mag. Milan Kušer, strokovnjak s področja carinskih sistemov, FURS.

 

Spremembe na področju carine se bodo nanašale predvsem na:

 1. MASP in novi delovni načrt KOM

MASP-C in večletni EU načrt carine - Electronic Customs Multi-Annual Strategic Plan for Customs 2023 Revision – MASP Revision 2023 – Electronic customs – European Commission (europa.eu) Electronic customs - European Commission (europa.eu)

 

 1. Centralizirano uvozno carinjenje
 • Skladnost z zakonskimi obveznostmi CZU, DU CZU in IU CZU, ki prispeva k omogočanju trgovine;
 • Popolna obdelava deklaracij in prepustitev blaga v skladu s konceptom centraliziranega carinjenja za uvoz v okviru CZU in z zahtevami, določenimi v CZU;
 • Vložitev ene uvozne deklaracije za vse namene: za carinske, davčne in statistične potrebe, vložena pri enem carinskem organu, ne glede na to, kje je blago predloženo;
 • Poenostavitev carinskih postopkov tako, da se gospodarskih subjektom omogoči centralizacija njihovega poslovanja, povezanega z uvozom; zmanjšanje interakcij s carino, saj je njihov glavni partner za stik nadzorni carinski urad;
 • Jasna razlika med formalnostmi in dovoljenji: eno dovoljenje za izvajanje carinskih formalnosti za uvedbo carinskega postopka za blago v drugi državi članici;
 • Hitrejši, usklajeni in standardizirani pristop, procesi in elektronska izmenjava informacij za centralizirano carinjenje za uvoz, kot je to določeno v Carinskem zakoniku Unije;
 • Zmanjšano upravno breme gospodarskih subjektov zaradi samodejnih procesov;
 • Dober nadzor nad vloženimi zahtevki za uvozni postopek.

 

 

 

Vir: Ptt, Prvi carinski dan, mag. Milan Kušer

 

 1. AES2 in NTCS5 ( podaljšanje predhodnega obdobja), NCTS6, NCTS7
 2. ICS2 in uvajanje R3 (tretje faze v treh korakih)
 3. Obvestilo o prihodu, obvestilo o predložitvi, začasna hramba
 4. Enotno carinsko okence (CERTEX)
 5. PoUS (dokazilo o statusu blaga)
 6. Digitalizacija kulturne dediščine
 7. CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism – Mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah)

Za več informacij vam je na voljo Ekipa RCM, d.o.o.

info@rcm.si

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr
Sodobni carinsko skladiščni center v OIC Hrpelje v Kozini na površini z več kot 15.000 m².