Asistenca

Novice

Novosti Incoterms 2020

International Commerce Terms

Novosti Incoterms 2020


S 1. januarjem 2020 so začela veljati prenovljena pravila Incoterms 2020, ki so nadomestila dosedanje Incoterms 2010. International Chamber of Commerce je na podlagi revizije uvedla kar nekaj sprememb Incoterms 2010. Za podjetja so tako spremenjene mednarodne trgovinske klavzule prinesle nekatere pomembne novosti, ki jih je treba upoštevati pri pripravi mednarodnih kupoprodajnih pogodb. ICC se je z novostmi prilagodila novim sodobnim trgovinskim praksam in prevozom blaga.

 

 Najpomembnejše novosti Incoterms 2020 so naslednje:


 

1.    Klavzulo DAT (Delivered at Terminal) je nadomestila klavzula DPU (Delivered at Place Unloaded). Ime je spremenjeno, ker se je ožji pomen »terminal« nadomestil s širšim pomenom, to je »kraj«, tako da je lahko kraj dobave z razložitvijo blaga s prevoznega sredstva vsak kraj in ne samo terminal (npr. letališki terminal, pristaniški terminal ipd.). 

 

2.    Pri klavzulah  CIF (Cost Insurance and Freight) in CIP (Carriage and Insurance Paid To) določajo pravila Incoterms 2020 različno minimalno zavarovalno kritje in se tako prilagajajo aktualni poslovni praksi. Zavarovalno kritje pri klavzuli CIP se je spremenilo tako, da mora prodajalec, razen če ni drugače dogovorjeno, na svoje stroške pridobiti zavarovanje tovora, ki je v skladu najmanj s kritjem »A« (All risksInstitutskih klavzul (Institute Cargo Clauses). Pri klavzuli CIF pa mora prodajalec zavarovati tovor najmanj v skladu s kritjem »C« Institutskih klavzul.

 

3.    Tudi pri klavzulah FCA, DAP, DPU in DDP so se Incoterms 2020 prilagodili aktualni poslovni praksi, kjer se vedno več kupcev in prodajalcev poslužuje pri prevozu blaga lastnih transportnih sredstev. Tako je dopusten pri teh klavzulah tudi prevoz z lastnimi transportnimi sredstvi kupca ali prodajalca. Lahko se sklene prevozna pogodba, kjer je dovoljeno, da prodajalec ali kupec sam organizira prevoz z lastnim transportnim sredstvom.

 

4.    V povezavi z FCA klavzulo (Free Carrier) velja novo določilo glede izdaje konosamenta oziroma pomorskega prevoznega lista (B/L - Bill of Lading). V njem se lahko označi naložitev blaga na krov ladje, čeprav je blago izročeno prevozniku na kopenski točki. Tako lahko prodajalec dobi od prevoznika B/L, če ga potrebuje npr. pri dokumentarnem akreditivu.

 

5.    V Incoterms 2020 so jasna pravila za porazdelitev obveznosti in s tem povezanih stroškov. Sedaj je natančno določeno, kdo nosi pri posamezni klavzuli stroške izvoznega carinjenja in kdo stroške uvoznega carinjenja (Tabela št. 1). Velja pravilo (izjema sta klavzuli EXW und DDP), da mora prodajalec nositi izvozne stroške in s tem povezana eventualna dovoljenja, kupec pa prevzame vse uvozne stroške in s tem povezana eventualna dovoljenja.  

 

6.    Novost je tudi pri klavzulah EXW in FCA, kjer mora prodajalec (na stroške in riziko kupca) kupcu pomagati pri sklenitvi prevozne pogodbe. Pri vseh F klavzulah pa velja po novem, da lahko prodajalec za kupca sklene prevozno pogodbo le, če je to posebej dogovorjeno in ne več tudi, »če je tak običaj«.

 

Vir: https://www.izvoznookno.si/mednarodno-trgovanje/incoterms/


Pregled naziva posameznih klavzul Incoterms 2020 ter pregled razporeditve stroškov in obveznosti med kupcem in prodajalcem v odvisnosti od posamezne klavzule


 

Klavzula

Izvozne formalnosti

Uvozne formalnosti

Prevozna pogodba

Kraj/točka dobave

Prehod nevarnosti

Prehod stroškov

Zavarovalna pogodba

Transportno sredstvo

EXW
(EX Works)

K

K

K

Skladišče prodajalca

Kraj/točka dobave

Kraj/točka dobave

vsa

FCA
(Free Carrier)

P

K

K

Kraj/točka dobave na prevozno sredstvo

Kraj/točka dobave

Kraj/točka dobave

vsa

FAS
(Free Alongside Ship)

P

K

K

Ob bok ladje v odpravnem pristanišču

Kraj/točka dobave

Kraj/točka dobave

ladja

FOB
(Free On Board)

P

K

K

Ladja v odpravnem pristanišču

Na krovu ladje

Na krovu ladje

ladja

CFR
(Cost and Freight)

P

K

P

Ladja v odpravnem pristanišču

Na krovu ladje

Namembno pristanišče

ladja

CIF
(Cost Insurance and Freight)

P

K

P

Ladja v odpravnem pristanišču

Na krovu ladje

Namembno pristanišče

P

ladja

CPT
(Carriage Paid To)

P

K

P

Kraj dobave na prvega prevoznika

Kraj/Točka dobave

Namembni kraj

vsa

CIP
(Carriage and Insurance Paid To)

P

K

P

Kraj dobave na prvega prevoznika

Kraj/Točka dobave

Namembni kraj

P

vsa

DPU
(Delivered at Place Unloaded)

P

K

P

Namembni kraj

Namembni kraj

Namembni kraj

vsa

DAP
(Delivered at Place)

P

K

P

Namembni kraj

Namembni kraj

Namembni kraj

vsa

DDP
(Delivered Duty Paid)

P

P

P

Namembni kraj

Namembni kraj

Namembni kraj

vsa

 

* K = kupec     * P = prodajalec
Vir: https://www.ihk-berlin.de/Incoterms 2020


 

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr
Novosti glede poslovanja z Veliko Britanijo po odhodu iz EU