Asistenca

Novice

Osnovni pojmi na področju mednarodnega transporta

Osnovni pojmi na področju mednarodnega transporta

V tokratnem prispevku želimo pojasniti nekaj osnovnih pojmov na področju mednarodnega transporta blaga.

V kolikor pričnemo s poimenovanjem transporta, lahko TRANSPORT razumemo kot prostorsko ali krajevno spremembo blaga.

 

UNIMODALNI - KONVENCIONALNI TRANSPORT

Je prevoz blaga iz točke A v točko B izključno z enim prevoznim sredstvom enega podsistema transporta (npr. ladja, kamion, vlak, itd.). Konvencionalni transport poteka na temelju enega pogodbenega dogovora o prevozu. Gre za direktni transport, ki ga spremlja en spremni dokument in ga organizira en organizator oz. špediter.

 

KOMBINIRANI TRANSPORT

Je povezava dveh ali več transportnih nosilcev, pri čemer tovor ostane v na prvotni paleti, vreči, itd.  Pri tovrstnem transportu pa pride do pretovarjanja blaga iz negega na drugo transportno sredstvo. Pri kombiniranem transportu je težnja, da se omogoči prehod blaga iz enega na drugo transportno sredstvo s čim manj pretovornimi operacijami. Gre za zaporedno uporabo dveh ali več transportnih sredstev. V tovrsnem transportu se lahko sklene več transportnih pogodb, število je odvisno od števila podsistema, ki sodelujejo pri transportu.

 

Transport lahko organizira eden ali več operaterjev. Lahko gre za:

  • Kombinirani prevoz z zamenjavo tovorišča: vmesno prelaganje, skladiščenje, sortiranje, (blago na paletah),
  • Kombinirani prevoz brez menjave tovorišča (kontejnerji).

 

INTEGRALNI TRANSPORT

Je istočasni prevoz blaga z dvema ali več transportnimi sredstvi. Transport blaga »od vrat do vrat«. Pri integralnem transportu tovor ne prekine tovornega procesa, ker skozi celoten transportni proces na vozilu ali drugi transportni pripravi. Tej vrsti prevoza pripisujemo številne prednosti kot so hiter, varen in kakovosten transport blaga. Blago se ne prelaga, razen na začetni in končni točki. Temelji na enotnem dogovoru oz. pogodbi.

Sorodni pojem je intermodalni transport.

 

INTERMODALNI TRANSPORT

Gre za sodobnejšo obliko kombiniranega transporta in temelji na integralnem transportu. Tovoru se ne spremeni tehnološki proces dela. Intermodalni tovorni transport je multimodalni prevoz blaga v isti intermodalni transportni enoti z zaporednimi načini prevoza, pri čemer sprememba načina prevoza ne vključuje pretovarjanja blaga.‘‘

 

MULTIMODALNI TRANSPORT

Je pojem, ki se je pojavil v razvoju mednarodnih transportnih sistemov. To pomeni, da so  »operaterji multimodalnega prevoza« in prejemniki blaga v dveh različnih državah. Tovrstni trasnport se opravlja z najmanj dvema različnima prevoznima sredstvoma, kar pomeni, da v takšnem transportnem procesu sodelujeta najmanj dva prometna podsistema. Celotni mednarodni multimodalni transport temelji na enem dogovoru o prevozu.

V kolikor upoštevamo tudi okoljski vidik je intermodalna oblika transporta prav gotovo tista prava. Z ozirom na to, da intermodalni transport vključuje v velikem delu tudi železniški in vodni transport omogoča znatne prihranke na okoljskih stroških.

Tako po vzoru  EU tudi v Sloveniji, zaradi preobremenjene cestne infrastrukture in zaradi velikih negativnih vplivov cestnega prometa na okolje, posvečamo v prometno političnih dokumentih intermodalnemu transportu posebno pozornost. Intermodalni tovorni promet je vodilni v industriji s svojimi trajnostnimi koristmi. Zaradi zmanjšanih obratovalnih stroškov in časa znatno nadzoruje emisije CO2, N2O in druge škodljive emisije.

 

Za več informacij vam je na voljo RCM Team na info@rcm.si

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr
Novosti glede poslovanja z Veliko Britanijo po odhodu iz EU